Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
tis 14.1.2020
10:15 - 12:00
ons 15.1.2020
12:15 - 14:00
fre 17.1.2020
08:15 - 11:00
tis 21.1.2020
10:15 - 12:00
ons 22.1.2020
12:15 - 14:00
fre 24.1.2020
08:15 - 11:00
tis 28.1.2020
10:15 - 12:00
ons 29.1.2020
12:15 - 14:00
fre 31.1.2020
08:15 - 11:00
tis 4.2.2020
10:15 - 12:00
ons 5.2.2020
12:15 - 14:00
fre 7.2.2020
08:15 - 11:00
tis 11.2.2020
10:15 - 12:00
ons 12.2.2020
12:15 - 14:00
fre 14.2.2020
08:15 - 11:00
tis 18.2.2020
10:15 - 12:00
ons 19.2.2020
12:15 - 14:00
fre 21.2.2020
08:15 - 11:00
tis 25.2.2020
10:15 - 12:00
ons 26.2.2020
12:15 - 14:00
fre 28.2.2020
08:15 - 11:00

Anmälning och avgift

75 euro. Mer information.

Anmälan börjar 45 dygn innan kursen startar. Den exakta anmälningstiden anges vid knappen ”Anmäl dig” .

Så här börjar du studera

När du studerar

Arrangemang för studerande med specialbehov

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i undervisningsprogrammet.

Beskrivning

Som förkunskap till kursen rekommenderas kurserna AYFYS1007 Växelverkningar och materia och AYFYS1011 Matemaattiset apuneuvot II.

Eleverna rekommenderas samtidigt att också gå kursen AYFYS1012 Matemaattiset apuneuvot III och AYFYS1005 Fysiikan perusopintojen laboratoriotyöt.

  • Studenten kan bestämma det elektriska fältet och den elektriska potentialen från en statisk laddningsdistribution.
  • Kan bestämma det magnetiska fältet som orsakas av strömfördelningar.
  • Förstår hur materia påverkar elfältet och magnetfältet.
  • Kan hantera strömkretsar med motstånd och kondensatorer.
  • Kan skriva rörelseekvationen för en laddad partikel i elektriska och magnetiskta fält.

Kursbok: Chabay & Sherwood, MATTER & INTERACTIONS, 3rd edition, John Wiley & Sons, kapitel 14-21.

Övrig kurslitteratur:

Young & Freedman,University Physics, Pearson, Addison Wesley

M. Mansfield and C. O’Sullivan, Understanding Physics, John Wiley & Sons

Kursens vitsord bestäms både av poängen i förhöret och gjorda räkneövningar.

Från förhöret får man 2/3 och från räkneövningarna 1/3 av slutpoängen.

Kursen genomförs via föreläsningar med poängsatta räkneövningar och en kurstent.