Undervisning

Namn Sp Studieform Tid Ort Arrangör
Strålningsfält och fotoner, våren 2020 5 Cr Föreläsningskurs 10.3.2020 - 29.4.2020 Helsingfors Öppna universitet
Strålningsfält och fotoner 5 Cr Allmän tent 7.6.2019 - 7.6.2019
Strålningsfält och fotoner 5 Cr Allmän tent 10.5.2019 - 10.5.2019
Strålningsfält och fotoner, våren 2019 5 Cr Föreläsningskurs 13.3.2019 - 3.5.2019 Helsingfors Öppna universitet
Strålningsfält och fotoner 5 Cr Allmän tent 15.2.2019 - 15.2.2019
Strålningsfält och fotoner 5 Cr Allmän tent 18.1.2019 - 18.1.2019
Strålningsfält och fotoner, våren 2018 5 Cr Föreläsningskurs 13.3.2018 - 4.5.2018 Helsingfors Öppna universitet

Tidigare studier eller kunskaper

Som förkunskap till kursen rekommenderas kurserna AYFYS1008 Elektromagnetism och AYFYS1012 Matemaattiset apuneuvot III.

Kunskapsmål

Studenten kan tillämpa Maxwells ekvationer för att beskriva tidsberoende elektriska och magnetiska fenomen.

Förstår hur den elektromagnetiska strålningen uppstår och kan lösa hur den fortskrider i materia, i gränssnitt och i diffraktionsfenomen.

Studerande förstår partiklars vågnatur och Maxwells ekvationers betydelse i integral och differentialform.

Kan använda nablaoperatorn och beskriva vågrörelsen med matematiskt komplexa exponentiella eller trigonometriska funktioner.

Studiematerial

Kursbok: Chabay & Sherwood, MATTER & INTERACTIONS, 3rd edition, John Wiley & Sons, kapitel 22-25.

Övrig kurslitteratur:

Young & Freedman,University Physics, Pearson, Addison Wesley

M. Mansfield and C. O’Sullivan, Understanding Physics, John Wiley & Sons

Bedömningsmetoder och kriterier

Kursens vitsord bestäms både av poängen i förhöret och gjorda räkneövningar.

Från förhöret får man 2/3 och från räkneövningarna 1/3 av slutpoängen.

Rekommenderade valfria studier

Eleverna rekommenderas samtidigt att också gå kursen AYFYS1005 Fysiikan perusopintojen laboratoriotyöt.

Studieavsnittets form

Kursen genomförs via föreläsningar med poängsatta räkneövningar och en kurstent.