Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
tis 10.3.2020
10:15 - 12:00
ons 11.3.2020
12:15 - 14:00
fre 13.3.2020
09:15 - 12:00
tis 17.3.2020
10:15 - 12:00
ons 18.3.2020
12:15 - 14:00
fre 20.3.2020
09:15 - 12:00
tis 24.3.2020
10:15 - 12:00
ons 25.3.2020
12:15 - 14:00
fre 27.3.2020
09:15 - 12:00
tis 31.3.2020
10:15 - 12:00
ons 1.4.2020
12:15 - 14:00
fre 3.4.2020
09:15 - 12:00
tis 7.4.2020
10:15 - 12:00
ons 8.4.2020
12:15 - 14:00
fre 17.4.2020
09:15 - 12:00
tis 21.4.2020
10:15 - 12:00
ons 22.4.2020
12:15 - 14:00
fre 24.4.2020
09:15 - 12:00
tis 28.4.2020
10:15 - 12:00
ons 29.4.2020
12:15 - 14:00

Anmälning och avgift

75 euro. Mer information.

Anmälan börjar 45 dygn innan kursen startar. Den exakta anmälningstiden anges vid knappen ”Anmäl dig” .

Så här börjar du studera

När du studerar

Arrangemang för studerande med specialbehov

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i undervisningsprogrammet.

Beskrivning

Som förkunskap till kursen rekommenderas kurserna AYFYS1008 Elektromagnetism och AYFYS1012 Matemaattiset apuneuvot III.

Eleverna rekommenderas samtidigt att också gå kursen AYFYS1005 Fysiikan perusopintojen laboratoriotyöt.

Studenten kan tillämpa Maxwells ekvationer för att beskriva tidsberoende elektriska och magnetiska fenomen.

Förstår hur den elektromagnetiska strålningen uppstår och kan lösa hur den fortskrider i materia, i gränssnitt och i diffraktionsfenomen.

Studerande förstår partiklars vågnatur och Maxwells ekvationers betydelse i integral och differentialform.

Kan använda nablaoperatorn och beskriva vågrörelsen med matematiskt komplexa exponentiella eller trigonometriska funktioner.

Kursbok: Chabay & Sherwood, MATTER & INTERACTIONS, 3rd edition, John Wiley & Sons, kapitel 22-25.

Övrig kurslitteratur:

Young & Freedman,University Physics, Pearson, Addison Wesley

M. Mansfield and C. O’Sullivan, Understanding Physics, John Wiley & Sons

Kursens vitsord bestäms både av poängen i förhöret och gjorda räkneövningar.

Från förhöret får man 2/3 och från räkneövningarna 1/3 av slutpoängen.

Kursen genomförs via föreläsningar med poängsatta räkneövningar och en kurstent.