Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig

Anmälning och avgift

30 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 12.8.2020. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu-painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Beskrivning

Laboratoriotyökurssille voivat osallistua samaan aikaan fysiikan perusopintokokonaisuuden luentokursseilla Vuorovaikutukset ja kappaleet sekä Vuorovaikutukset ja aine opiskelevat Avoimen yliopiston opiskelijat.

Lukion fysiikan ja pitkän matematiikan oppimäärä tai vastaavat tiedot.

Laboratoriotöiden aiheet liittyvät samanaikaisesti pidettäviin luentokursseihin FYS1001 Vuorovaikutukset ja kappaleet ja FYS1002 Vuorovaikutukset ja aine, joilla opittuja seikkoja sovelletaan laboratoriossa.

Perusopintojen laboratoriotyöt suorittanut hallitsee perustaidot fysikaalisten kokeiden suunnittelusta, toteuttamisesta, analysoimisesta ja tulkitsemisesta. Hän osaa kerätä kokeellista dataa ja analysoida sitä tietokoneavusteisesti. Hän osaa raportoida perusasiat työnsä tuloksista.

Opintojakso järjestetään vuosittain syyslukukaudella. Fysiikan perusopintojen laboratoriotyöt I kestää koko syyslukukauden alkaen I periodissa ja loppuen II periodin päätteeksi.

Suositeltu suoritusajankohta fysikaalisten tieteiden kandiohjelmassa: 1. opiskeluvuoden syyslukukausi, periodit I ja II.

Kurssilla tutkitaan fysikaalisia ilmiötä kokeellisin menetelmin. Osatyöt käsittelevät mekaniikan aiheita.

Kurssin kotisivulla löytyvät laboratoriotyöohjeet.

Viikottaiset laboratoriotyötapaamiset pienryhmissä. Tulosten analysointi yksin tai ryhmässä sekä itsenäinen raportin kirjoitus.

Kunkin periodin töihin liittyy arvostelumatriisi, jonka perusteella periodin osatyöt arvostellaan. Arvosana määräytyy osatöiden painotettuna keskiarvona asteikolla 0-5.

Huom! Syksyllä suoritetaan yhden osatyön ohessa myös kurssiin FYS4002 Työelämätaidot I - Ongelmanratkaisu ryhmässä liittyvä harjoite. Tähän liittyen toinen harjoite on Perusopintojen laboratoriotyöt II kurssilla keväällä, joten Työelämätaidot I kurssista annetaan suoritusmerkintä (1 op) vain yhdessä Perusopintojen laboratoriotyöt I ja II kurssien kanssa.

Laboratoriotöitä tehdään viikottain opetuslaboratoriossa pienryhmissä. Osatöistä, joita on yhteensä 6 kappaleetta, kirjoitetaan vaihtelevan laajuisia selostuksia, jotka arvioidaan.