Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Poikkeusjärjestelyt keväällä 2021

Pääsääntöisesti kurssi AYFYS1017 järjestetään etänä Zoomin avulla, mutta kurssille kuuluu yksi 2h laboratoriotyö opetuslaboratoriossa. Kyseisen työn voi suorittaa vaihtoehtoisesti myös täysin etänä.

Anmäl dig

Tidsschema

kurssin ensimmäiset työvuorot alkavat to 21.1./ pe 22.1. Ensimmäisellä vuorolla on tärkeä olla läsnä, koska siellä muodostetaan koko kurssin kestävät pienryhmät.

Anmälning och avgift

45 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Beskrivning

Opintojaksosta vastaa fysikaalisten tieteiden kandiohjelma.

Opintojakso kuuluu pakollisena fysiikan perusopintokokonaisuuteen (FYS1100 ja FYS1200).

Opintojakso on tarjolla muiden koulutusohjelmien opiskelijoille. Muiden koulutusohjelmien opiskelijat voivat sisällyttää opintojakson myös fysikaalisten tieteiden opintokokonaisuuteen (FYS1900).

FYS1016 Fysiikan perusopintojen laboratoriotyöt I

Laboratoriotöiden aiheet liittyvät samanaikaisesti pidettäviin luentokursseihin FYS1003 Sähkömagnetismi sekä FYS1004 Säteilykentät ja fotonit, joilla opittuja seikkoja sovelletaan laboratoriossa.

Perusopintojen laboratoriotyöt suorittanut hallitsee perustaidot fysikaalisten kokeiden suunnittelusta, toteuttamisesta, analysoimisesta ja tulkitsemisesta. Hän osaa kerätä kokeellista dataa ja analysoida sitä tietokoneavusteisesti. Hän osaa raportoida tieteellisesti työnsä tulokset.

Opintojakso järjestetään vuosittain kevätlukukaudella. Fysiikan perusopintojen laboratoriotyöt II kestää koko kevätlukukauden alkaen III periodissa ja loppuen IV periodin päätteeksi.

Laboratoriotyöt-kurssi voidaan opetusresurssien salliessa järjestää myös tarpeen mukaan intensiiviopetuksena opetusperiodien ulkopuolisina intensiivijaksoina.

Kurssilla tutkitaan fysikaalisia ilmiötä kokeellisin menetelmin. Osatyöt käsittelevät sähkömagnetismin ja -dynamiikan aiheita.

Kurssin kotisivulla löytyvät laboratoriotyöohjeet.

Viikottaiset laboratoriotyötapaamiset pienryhmissä. Tulosten analysointi yksin tai ryhmässä sekä itsenäinen raportin kirjoitus.

Kunkin periodin töihin liittyy arvostelumatriisi, jonka perusteella periodin osatyöt arvostellaan. Arvosana määräytyy osatöiden painotettuna keskiarvona asteikolla 0-5.

Huom! Syksyllä on jo suoritettu yhden osatyön ohessa myös kurssiin FYS4002 Työelämätaidot I - Ongelmanratkaisu ryhmässä liittyvä harjoite. Tähän liittyen toinen harjoite on Perusopintojen laboratoriotyöt II kurssilla keväällä, joten Työelämätaidot I kurssista annetaan suoritusmerkintä (1 op) vain yhdessä Perusopintojen laboratoriotyöt I ja II kurssien kanssa.

Laboratoriotöitä tehdään viikottain opetuslaboratoriossa pienryhmissä. Intensiiviopetuksena annettavia laboratoriotöitä voidaan järjestää myös muualla kuin opetuslaboratorioissa, esimerkiksi yliopiston tutkimusasemilla. Osatöistä, joita on yhteensä 6 kappaleetta, kirjoitetaan vaihtelevan laajuisia selostuksia, jotka arvioidaan.