Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig

Anmälning och avgift

75 euro. Mer information.

Anmälan börjar 12.8.2020. Den exakta anmälningstiden anges vid knappen ”Anmäl dig” .

Så här börjar du studera

När du studerar

Arrangemang för studerande med specialbehov

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i undervisningsprogrammet.

Beskrivning

gymnasiefysikkurs 1

Meningen är att med fysikaliska begrepp och principer få en ökad förståelse för olika fenomen som förekommer i vår vardag och kunna beskriva dessa i tal och skrift i fysikaliska termer.

rekommenderad litteratur:

 • gymnasiets fysikböcker
 • Fysik i vardagen : 266 vardagsmysterier avslöjade över en kopp kaffe

 • Dedömmningen sker enligt den allmänna skalan: 1-5
 • maximal antalet poäng i kursen: 72 p
  • max. poängen i tenten 48 p (8 x 6 p)
  • max. poängen för labbrapporten 8 p
  • max. poängen för essä 8 p
  • max. poäng för räkneövningarna 8 p
 • 2/3 av vitsordet kommer från tenten och 1/3 från räkneövningarna, essän och labbrapporten.

Föreläsningar 2.9. - 16.10.2020 onsdag 8.15 - 10 och fredag 12.15-14 Exactum, B120

Övningar 4.9. - 16.10.2020 fredag 14.15-16 Exactum, B120

https://courses.helsinki.fi/fi/FYS4016/136533591