Kuva: Pixabay

Miten jaetun johtamisen lähestymistapoja sovelletaan varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa? Miten toimintakulttuuria kehitetään?

Moodle
Logga in för att se kursnyckeln för Moodle.

Anmälning och avgift

75 euroa. Lisätietoja.

Beskrivning

Opintojakso sopii varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen johtotehtävissä toimiville tai niihin tehtäviin suuntaaville sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille

Ennakkovaatimuksina on ylempi korkeakoulututkinto ja asianomaisen koulutusmuodon opettajan kelpoisuus.

VO-linjalle voivat osallistua myös Lto-opistokoulutuksen omaavat ja kk-tutkinnon suorittaneet, jotka ovat olleet työsuhteessa ennen uuden lain voimaan tuloa 2019. Siirtymäajan jälkeen 2030 tulee olla maisterin tutkinto.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden ja esiopetuksen opetussuunnitelman merkityksen ohjausasiakirjoina ja pedagogisen johtajuuden välineinä.
 • tunnistaa jaetun johtajuuden eri lähestymistapoja ja soveltaa niitä varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kontekstissa.
 • tuntee varhaiskasvatusta ja esiopetusta koskevat arvioinnin tavat.
 • ymmärtää varhaiskasvatuksen eri toteutusmuotojen keskeiset piirteet ja pedagogisen johtajuuden soveltamisen niissä.
 • ymmärtää toimintakulttuurin kehittämisen merkityksen ja osaa soveltaa kehittämistyön menetelmiä osana pedagogista johtajuutta.
 • ymmärtää varhaiskasvatusyksikön talouden johtamisen näkökulman
 • ymmärtää varhaiskasvatusyksikön turvallisuuden sen laajassa merkityksessä
 • Ohjausasiakirjat ja niiden merkitys pedagogiikan johtamiselle
 • Henkilöstön osaamisen ja työhyvinvoinnin johtaminen
 • Pedagogisen johtamisen rakenteet ja käytänteet
 • Jaettu johtajuus ja varhaiskasvatuksen opettajan rooli tiimin pedagogiikasta vastaavana
 • Strateginen johtaminen
 • Talousjohtaminen
 • Varhaiskasvatuksen eri toimintamuodot ja niiden johtaminen
 • Arviointi ja kehittävä työote
 • Toimintakulttuurin kehittäminen

Pakollinen kirjallisuus:

 • Strehmel, P, Heikka, J.,Hujala, E., Rodd, J. & Waniganayake, M.(Toim.) Leadership in Early Education in Times of Change. Research from five Continents. Opladen-Berlin-Toronto: Verlag Barbara Budrich. Soveltuvin osin. http://ilrfec.org/publication/leadership-in-early-education-in-times-of-change-research-from-five-continents/

 • Varhaiskasvatuksen pedagoginen johtajuus. Käsikirja käytännön työhön. Jyväskylä: PS-kustannus.

 • Fonsén, E. & Ukkonen-Mikkola, T. (2019) Early Childhood Education Teachers’ Professional Development towards Pedagogical Leadership. Educational Research.

Asteikolla 0 - 5

Verkkoluennot, oppimistehtävät

pe 15.1. klo 15-19 (4 t)

pe 29.1. klo 15-19 (4 t)

la 30.1. klo 9-13 (4 t)

Läsnäolovaatimus 80 %, poissaoloista ja mahdollisista korvaavista tehtävistä sovittava jakson vastuuopettaja Elina Fonsénin kanssa.

Opintokokonaisuudella on käytössä verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu 23.8.2019.

Linkin ja kurssiavaimen opintokokonaisuuden Moodleen saat kirjautumalla opinto-ohjelmaan (=kurssisivulle) Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opintojakso on osa kasvatus- ja opetusalan johtamisen perusopintoja 25 op.