Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
mån 6.5.2019
16:30 - 19:00
tis 7.5.2019
16:30 - 19:00
ons 8.5.2019
16:30 - 19:00
tors 9.5.2019
16:30 - 19:00
mån 13.5.2019
16:30 - 19:00
tis 14.5.2019
16:30 - 19:00
ons 15.5.2019
16:30 - 19:00
tors 16.5.2019
16:30 - 19:00
mån 20.5.2019
16:30 - 19:00
tis 21.5.2019
16:30 - 19:00

Anmälning och avgift

75 euroa. Lisätietoja.

75 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Beskrivning

Opintojakso on pakollinen kemian kandiohjelman opiskelijoille sekä MFK opettajan kandiohjelmassa kemian opettajan opintosuunnan opiskelijoille. Muiden ohjelmien opiskelijat voivat suorittaa valinnaisena opintojaksona.

Ennakkotietoina lukion kemia tai kurssi Kemian perusteet.

  • osaa luokitella ja nimetä systematiikan mukaan hiilivety-yhdisteitä sekä näiden mono- ja difunktionaalisia johdoksia
  • osaa päätellä hiiliyhdisteen avaruusrakenteen rakennekaavan perusteella
  • tunnistaa erilaiset isomeriatyypit. Osaa nimetä enantiomeerit absoluuttisen konfiguraation mukaan.
  • tuntee keskeisten orgaanisten yhdisteluokkien molekyylirakenteen, yhdisteiden tunnusomaiset fysikaaliset ominaisuudet ja monofunktionaalisten yhdisteiden tyypillisimmät reaktiot.
  • osaa molekyylirakenteen perusteella päätellä yhdisteen ominaisuuksia, kuten happamuus ja emäksisyys, nukleofiilisyys ja elektrofiilisyys
  • tuntee tavallisimmat reaktiotyypit, kuten substituutio, eliminaatio ja additioreaktiot, karbonyylien additioreaktiot, hapetus- ja pelkistysreaktiot sekä happojohdosten asyylisubstituutiot
  • osaa tulkita mekanismikaavioita ja luonnostella reaktiomekanismeja tyypillisimmille reaktioille.

Tarkentuu myöhemmin.

Kirjallinen kuulustelu, jossa arvioidaan teorian tuntemus ja kyky soveltaa oppimistavoitteiden mukaisia käsitteitä. Yleinen arviointiasteikko 0-5.

Tentit: 22.5.2019 17-20 ; 15.6.2019 9-12 ; 14.8.2019 16-19

Ilmottaudu tenttiin Avoimen yliopiston omat sivut palvelussa viimeistään 10 vrk ennen tenttiä.

Täältä löydät lisätietoja tenttiin ilmoittautumisesta.

Opintojakso on osa kemian perusopintoja (25 op).