Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

AYKEK183 Energi, reaktivitet och kemisk jämvikt

Den här kursen ger dig grundläggande kunskaper i kemi och är en naturlig fortsättning på kursen KEK181.

Kursen AYKEK183 Energi, reaktivitet och kemisk jämvikt, även känd som ERK hålls i period II, 26.10-9.12.

Den här kursen ger dig grundläggande kunskaper i kemi och är en naturlig fortsättning på kursen KEK181, Atomer, molekyler och växelverkningar. Du förstår sambanden mellan termodynamik, kinetik och kemisk jämvikt kan relaterade kemiska problem.

RK är den andra grundkursen och fortsätter där KEK-181 tog slut. Nu ser vi vad som sker då kemiska ämnen reagerar. Hur kan vi till exempel förstå skillnaden mellan en reaktions spontanitet och reaktionshastighet? Hur kan vi närmare beskriva och behandla kemisk reaktionshastighet? En viktig del av kursen är kemisk jämvikt, inklusive syra-bas-jämvikt och löslighetsjämvikt.

Kursen föreläses på svenska och passar bra också för finskspråkiga studenter både inom Tvex-programmet och för andra som vill öva sin svenska. Vi sätter vikt vid en tydlig framställning och vid att klargöra centrala begrepp på finska och svenska.

Kursens inlärningsmål:

Om kinetik och termodynamik:
- du förstår skillnaden mellan kinetik och termodynamik
- du förstår dig på reaktionshastigheter, hastighetslagar och mekanismer
- du kan förstår de termodynamiska begreppen och du kan använda dig av dem för att bestämma reaktioners jämviktsförhållanden

Om kemisk jämvikt:
- du behärskar både reaktionsjämviktsuträkningar för både heterogena och homogena system
- du kan bestämma jämvikter i syra-bas-, löslighets- och redoxreaktioner
- du förstår hur olika parametrar påverkar ett systems jämvikt

Kursens innehåll

Kinetik:
- reaktionshastighet, hastighetslagar, aktiveriongsenergi, mekanismer, reaktioners molekylaritet, katalys

Kemisk jämvikt:
- dynamisk jämvikt: jämviktskonstant, reaktionskvot, heterogen jämvikt, Le Chatelier´s princip
- syror och baser: syrlighet och basisitet, pH, Lewis-syra och Lewis-bas, bestämning av pH i lösningar av svaga syror och baser, titrerkurva, buffertlösningar

Termodynamik:
- Gibbs energi och dess effekt på reaktionsjämvikt
- oxidations-reduktionsreaktioner: jämvikt i oxidations-reduktionsreaktioner, galvaniskt par, elektroder, normalväteelektrod, cellpotential, Nernsts ekvation, elektrolys

Anmäl dig
Moodle
Logga in för att se kursnyckeln för Moodle.

Interaktion

Kursen hålls som nätföreläsningar över Zoom. Länken ges på Moodle-sidan. Kursmaterialet distribueras på Moodle-sidan.

Tidsschema

Föreläsningarna är på måndagar och onsdagar kl 14-16 och räkneövningstillfället är på onsdagar kl 16-17. Den första föreläsningen är måndagen den 26.10, första räkneövningen är den 4.11.

Material

Kurslitteratur

- Lärobok: Nivaldo J. Tro, Chemistry: A Molecular Approach (Prentice Hall), kapitel 13–18 (1-3 upplagan); kapitel 14-19 (4 upplagan)
- Föreläsningsmaterial distribueras via Moodle-sidan

Kursbeskrivningen

Till skillnad från den ursprungliga förhandsinformationen hålls kursens föreläsningar enbart över Zoom. Deta beror på de nya rekommendationerna gällande coronaläget.

Kursen har 4 timmar föreläsning i veckan under tiden 26.10.-7.12 (totalt 26 timmar) och 1 timme räkneövning i veckan (totalt 6 räkneövningar).

Kursen bedöms med räkneövningar och slutförhör. Slutförhöret kan ge 30 p. Räkneövningarna kan ge 6 extrapoäng. Kursen bedöms enligt maximala poängen 30 p. Gränsen för godkänt är 15 p.

Anmälning och avgift

75 euro. Mer information.

Anmälan börjar 45 dygn innan kursen startar. Den exakta anmälningstiden anges vid knappen ”Anmäl dig” .

Så här börjar du studera

När du studerar

Arrangemang för studerande med specialbehov

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i undervisningsprogrammet.

Beskrivning

Ansvarigt kandidatprogram: Kemikandidatprogrammet

Studiehelhet: Grundstudier i kemi

Kursen erbjuds åt studerande i andra utbildningsprogram.

Gymnasiekemi eller motsvarande kemikunskaper.

Kursen i Lösningskemi

Om kinetik och termodynamik:

 • du förstår skillnaden mellan kinetik och termodynamik
 • du förstår dig på reaktionshastigheter, hastighetslagar och mekanismer
 • du kan förstår de termodynamiska begreppen och du kan använda dig av dem för att bestämma reaktioners jämviktsförhållanden

Om kemisk jämvikt:

 • du behärskar både reaktionsjämviktsuträkningar för både heterogena och homogena system
 • du kan bestämma jämvikter i syra-bas-, löslighets- och redoxreaktioner
 • du förstår hur olika parametrar påverkar ett systems jämvikt

Kursen rekommenderas under första studieåret åt grundämnesstuderande i kemi.

Kursen arrangeras i period I varje höst.

Kinetik:

 • reaktionshastighet, hastighetslagar, aktiveriongsenergi, mekanismer, reaktioners molekylaritet, katalys

Kemisk jämvikt:

 • dynamisk jämvikt: jämviktskonstant, reaktionskvot, heterogen jämvikt, Le Chatelier´s princip
 • syror och baser: syrlighet och basisitet, pH, Lewis-syra och Lewis-bas, bestämning av pH i lösningar av svaga syror och baser, titrerkurva, buffertlösningar

Termodynamik:

 • Gibbs energi och dess effekt på reaktionsjämvikt
 • oxidations-reduktionsreaktioner: jämvikt i oxidations-reduktionsreaktioner, galvaniskt par, elektroder, normalväteelektrod, cellpotential, Nernsts ekvation, elektrolys

Lärobok: Nivaldo J. Tro, Chemistry: A Molecular Approach (Prentice Hall), kapitel 13–18 (1-3 upplagan); kapitel 14-19 (4 upplagan)

Föreläsningsmaterial

Föreläsningar, räkneövningar och workshops.

Skriftligt slutförhör. Allmänna utvärderingsskalan 0-5.

Föreläsningar, räkneövningar och workshops

Tentamerna:

Kursprogram