Kuva: Pixabay

Beskrivning

Opintojakso sopii kielten koulutusohjelman opiskelijoille sekä kaikille hollannin opinnoista kiinnostuneille. Pakollinen Hollannin kieli ja kulttuuri I - opintokokonaisuuden opiskelijoille, tarjolla myös muille opiskelijoille

– kielten kandiohjelma

– osa opintokokonaisuutta ”Hollannin kieli ja kulttuuri I”.

Opintojakson tavoitteena on hyvä alkeiskielitaito. Saavutetut taidot vastaavat suurin piirtein taitotasoa A1.3 (http://www.edu.fi/download/119698_taitotasot.pdf).

Kurssilla harjoitellaan kaikkia osa-alueita (lukemista, kirjoittamista, puheen ymmärtämistä ja puhumista). Opintojakso sisältää sanasto- ja kielioppiharjoituksia sekä kirjallisia tehtäviä.

Asteikolla 0-5.

Katso tarkemmat tiedot järjestävän oppilaitoksen sivuilta.

Opintojakso on osa kielten koulutusohjelman opintoja.