Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig

Anmälning och avgift

45 euro. Mer information.

Anmälan börjar 45 dygn innan kursen startar. Den exakta anmälningstiden anges vid knappen ”Anmäl dig” . Bara ett begränsat antal studerande ryms med på kursen.
OBS! Anmäl dig senast 1.9.2019 om du vill delta i kursen som börjar 10.9.19 eller i provet som ordnas 11.9.19!

Så här börjar du studera

När du studerar

Arrangemang för studerande med specialbehov

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i undervisningsprogrammet.

Beskrivning

Opiskelijat, joiden koulusivistyskieli on ruotsi.

Kielitaidon lähtötaso CEFR B1 (pdf)

Korvaavaa koetta suositetaan vain kaksikielisille (suomi–ruotsi), ja siinä testataan kielitaitoa erityisesti oman alan kannalta, eli opiskelijalta edellytetään myös käytyjä oman alan sisältökursseja.

Kurssin jälkeen

  • osaat kirjoittaa erilaisia omaan alaasi, opiskeluun ja ajankohtaisiin teemoihin liittyviä tekstejä
  • osaat lukea oman alasi tekstejä ja keskustella ja kirjoittaa niiden pohjalta
  • hallitset suomen kielen perusrakenteet.

Sen jälkeen kun on suorittanut oman alan sisältökursseja.

Kurssin aikana opiskelet kieltä

  • lukemalla omaan alaan, opiskeluun ja ajankohtaisiin teemoihin liittyviä tekstejä
  • kirjoittamalla ja keskustelemalla lukemistasi teksteistä ja muista teemoista
  • antamalla vertaispalautetta ja harjoittelemalla prosessikirjoittamista.

Korvaavassa kokeessa osoitat

  • oman alan sanaston tuntemusta
  • tieteellisten ja ammatillisten tekstilajien osaamista
  • suomen kielen rakenteiden ja oikeinkirjoituksen hallintaa sekä sujuvuutta.

Kurssi: Tunnilla jaettava materiaali ja verkkomateriaali.

Korvaava koe: Verkkomateriaali, josta kokeeseen ilmoittautunut saa tiedon sähköpostiinsa viikkoa ennen kirjallisen kokeen tehtävien avautumista, sekä opiskelijan itse hankkima oman alan sisältömateriaali. (Myös tähän saa ohjeistuksen ilmoittautumisajan päätyttyä.) Opiskelija pitää itse huolta siitä, että on saanut tarvittavan infon.

Opintojaksossa suullinen ja kirjallinen taito arvioidaan kumpikin erikseen asteikolla hyvä CEFR B2 – tyydyttävä CEFR B1.

Opintojakson hyväksytty suorittaminen osoittaa opiskelijan saavuttaneen suomen kielen taidon, joka lain (424/2003) ja asetuksen (481/2003) mukaan vaaditaan julkisyhteisöjen henkilöstöltä kaksikielisessä viranomaisessa ja joka on tarpeen oman alan kannalta.

Kurssi TAI sen korvaava koe, joka koostuu ennakkotehtävästä, Moodlessa tehtävästä kirjallisesta kokeesta ja suullisesta kokeesta.

Kurssin tai korvaavan kokeen yhteydessä suoritetaan sekä toisen kotimaisen kielen suullinen (KK-FINMU, 2 op) että kirjallinen (KK-FINSK, 1 op) taito. Ilmoittautuminen ainoastaan suomen suullisen taidon kurssille. Suomen suullinen ja kirjallinen taito arvioidaan ja rekisteröidään erikseen.

Kurssi:

Kurssi toteutetaan monimuotokurssina: Se sopii itsenäiseen työskentelyyn ja pienryhmätyöskentelyyn tottuneille opiskelijoille ja vaatii aktiivisuutta ja osallistumista.

Yhteistä kontaktiopetusta on 7 kertaa: ti 10.9., 17.9., 24.9., 1.10., 19.11., 26.11. ja 3.12.19 klo 12.15-14.45. Ensimmäisellä kerralla on ehdoton läsnäolopakko! Lisäksi kurssiin kuuluu pienryhmätapaamisia ja opettajatapaaminen. Aika- ja paikkatiedot.

Koe:

Koe on laadittu Helsingin yliopistossa tutkintoa suorittaville opiskelijoille, ja siihen osallistuminen edellyttää sen verran oman alan sisältöopintoja, että koetehtävissä on mahdollista osoittaa kielitaito oman alan kannalta. Kokeessa olevat tehtävät vaativat siis Avoimen yliopiston opiskelijoilta itsenäistä tiedonhakua ja paneutumista omaan alaan, erityisesti jos oman alan tuntemusta ei vielä opintojen kautta ole kertynyt riittävästi.

Kaikki korvaavan kokeen ohjeistus tulee opiskelijan ilmoittamaan sähköpostiin viikkoa ennen kirjallisen kokeen tehtävien avautumista. Lue tarkempi koeinfo korvaavan kokeen WebOodi-sivulta.

Katso myös korvaavan kokeen FAQ (pdf).

Jos haluat suorittaa kurssin korvaavalla kokeella, ilmoita siitä tällä lomakkeella.

Lue lisää tästä.

Huom! Ilmoittautuminen 10.9.19 alkavalle kurssille tai 11.9.19 pidettävään kokeeseen päättyy 1.9.19.