Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmälning och avgift

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

 • Avoimen yliopiston osuus, joka maksetaan verkkomaksuna Avoimeen yliopistoon ilmoittauduttaessa
 • Opetuksen järjestävän oppilaitoksen osuus

Opintoihin ilmoittaudutaan sekä opetusta järjestävään oppilaitokseen että Avoimeen yliopistoon.

Saat oppilaitokseltasi ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumista varten. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova, ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.

Opintoja, ilmoittautumista ja opintomaksuja koskevat tarkemmat tiedot löydät oppilaitoksen omilta sivuilta.

Beskrivning

Kaikkien tiedekuntien opiskelijat, JOO-opiskelijat, kansainväliset opiskelijat.

Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen:

 • Lähtötaso CEFR A2.
 • Kielikeskuksen alkeiskurssit 1 ja 2 tai esim. vastaavat lukion saksan kurssit

Lähtötaso CEFR A2.

Kielikeskuksen alkeiskurssit 1 ja 2 tai esim. vastaavat lukion saksan kurssit

Kurssilla laajennetaan ja syvennetään kielitaitoa monipuolisesti.
Kurssin suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää selkeää arkipuhetta ja helpohkojen tekstien, esim. ilmoitusten ja lyhyiden uutisten keskeisen sisällön
 • pystyy tuottamaan yhtenäistä tekstiä ja osaa puhua tutuista arkielämän aiheista
 • osaa ilmaista mielipiteensä omaa elinpiiriään lähellä olevista aiheista
 • osaa pitää yllä yksinkertaista keskustelua käyttäen fraaseja ja rutiini-ilmauksia
 • tunnistaa eroja ja yhtäläisyyksiä oman ja saksankielisten maiden kulttuurien välillä.
 • Aihepiirejä ovat esim. arkipäivän tilanteet, Berliini, matkustaminen, luonto, monikulttuurisuus, hyvinvointi, tulevaisuuden näkymät sekä saksankielisten maiden tuntemus.
 • Kieliopista käsitellään mm. refleksiiviverbit, zu-partikkelin käyttö, sivulauseet, imperatiivi, genetiivi, futuurin aikamuoto sekä prepositioiden käytön kertaus.
 • Kurssilla harjoitellaan arkipäivän viestintätilanteita pienryhmissä ja pareittain.
 • Kuuntelu-, lukemis-, rakenne- ja kirjoitusharjoituksia.

Kurssi. Lähiopiskelua 50 t ja itsenäistä työskentelyä 58 t. Läsnäolovelvoite: 75 %.

Freut mich! 2, kpl 1-6

Perustuu osaamistavoitteisiin. Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen opetukseen, opettajalle palautetut kirjoitustehtävät. Koepäivät ilmoitetaan kurssilla. Opettaja ilmoittaa erikseen kurssiin kuuluvista kirjallisista suorituksista, esim. kirjoitelmista ja kokeista.

hyväksytty/hylätty

Kurssi. lähiopiskelua 50 t ja itsenäistä työskentelyä 58 t. Läsnäolovelvoite: 75 %.