Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
Moodle
Logga in för att se kursnyckeln för Moodle.

Tidsschema

DatumTidPlats
ons 20.1.2021
17:00 - 20:00
ons 3.3.2021
17:00 - 20:00
ons 14.4.2021
17:00 - 20:00

Anmälning och avgift

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Beskrivning

Tavoitteena on saada yleiskuva suomalais-ugrilaisesta eli uralilaisesta kieli­kunnasta, sen päähaaroista, kielisukulaisuuden ja kielen muutoksen perusteista. Niiden avulla perehdytään suomea ja muita suomalais-ugrilaisia kieliä yhdistäviin ja erottaviin piirteisiin ja kielialueiden muuttumiseen pitkällä aikavälillä. Opintojakson suoritettuasi kykenenet tunnistamaan ja analysoimaan suomea ja muita itämerensuomalaisia kieliä yhdistäviä piirteitä. Lisäksi sinulla on joitakin perustietoja etäisemmistä suomalais-ugrilaisista kielistä ja niiden puhujayhteisöistä.

Tarkasteltavana ovat erityisesti läntiset suomalais-ugrilaiset kielet, niitä yhdistävät ja erottavat tekijät sekä eri kielten ja kielialueiden ominaisimmat piirteet. Taustatietona perehdytään suomalais-ugrilaisten kielten maantieteelliseen levikkiin, puhujamäärien kehi­tykseen ja sen historialliseen kontekstiin. Materiaalina hyödynnetään erityyppisiä kieliaineistoja. Lähtökohtana on kielen, erityisesti sanaston ja kieliopin muuttuminen suomen kielen näkökulmasta tarkasteltuna.

Kirjatentin kirjallisuus:

(1) T. Lehtinen Kielen vuosituhannet: suomen kielen kehitys kantauralista varhaissuomeen.

(2A) J. Laakso Being Finno-Ugrian, Being in the Minority – Reflections on Linguistic and Other Criteria, julkaisussa Ethnic and linguistic context of identity: Finno-Ugric Minorities (toim. R. Grünthal & M. Kovács) s. 13–36

(2B.1) J. Saarikivi, Saamelaiskielet – nykypäivää ja historiaa, Saamentutkimus tänään, (I. Seurujärvi-Kari & al. (toim.) s. 10–55
(2B.2) S. Saarinen ja E. Herrala (toim.), Murros s. 11–70
Tai kahden viimeksi mainitun sijasta
(2C) R. Grünthal & M. Kovács (toim.), Ethnic and linguistic context of identity: Finno-Ugric Minorities, sivut 37–78, 217–294 ja 341–358) (https://www.sgr.fi/uh/uh5.pdf).

(3) Joku seuraavista kolmesta
J. Laakso The Finnic languages, julkaisussa Circum-Baltic languages 1 (toim. Ö. Dahl & M. Koptjevskaja-Tamm) s. 179–214 tai
R. Grünthal Finnic languages and Baltic Sea language area, Incontri Linguistici 30 s. 29–48 tai
T.-R. Viitso Fennic (D. Abondolo (toim.), The Uralic languages, s. 96–114)

(4) sekä kielennäytteitä teoksesta (ohessa siistitty versio)
Osnovy finno-ugorskogo jazykoznanija : voprosy proishozhdenija i razvitija finno-ugorskih jazykov (red. koll.: V. I. Lytkin & al.), s. 439–454. (https://www.finna.fi/Record/jykdok.507975).

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.

Verkkotentti Moodlessa

Käytössä on verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu 12.1.2021.
Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla tähän opinto-ohjelmaan (=kurssisivulle) Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.


Tenttipäivät:
ke 20.1.21 klo 17-20
ke 3.3.21 klo 17-20
ke 14.4.21 klo 17-20

Valitsemaasi verkkotenttiin ei tarvitse erikseen ilmoittautua!

Huom!
Mikäli haluat ruotsinkieliset tenttikysymykset, ota yhteyttä opintojesi koulutusasiantuntijaan yhteydenottolomakkeella viimeistään 10 päivää ennen tenttiä.

Mikäli tarvitset verkkotentissä erityisjärjestelyitä (esim. pidennetyn vastausajan), tutustu niitä koskeviin ohjeisiin: Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville. Erityisjärjestelyiden tarpeesta tulee ilmoittaa viimeistään 10 päivää ennen tenttiä.

Lisätietoa verkkotenteistä

Opintojakso on osa suomen kielen perusopintoja 30 op.