Anmäl dig
Moodle
Logga in för att se kursnyckeln för Moodle.

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
tis 1.9.2020
16:30 - 18:00
tors 3.9.2020
16:30 - 18:00
tis 8.9.2020
16:30 - 18:00
tors 10.9.2020
16:30 - 18:00
tis 22.9.2020
16:30 - 18:00
tors 24.9.2020
16:30 - 18:00
tis 6.10.2020
16:30 - 18:00
tors 8.10.2020
16:30 - 18:00
tis 20.10.2020
16:30 - 18:00
tors 22.10.2020
16:30 - 18:00
tis 3.11.2020
16:30 - 18:00
tors 5.11.2020
16:30 - 18:00
tis 17.11.2020
16:30 - 18:00
tors 19.11.2020
16:30 - 18:00
tis 1.12.2020
16:30 - 18:00
tors 3.12.2020
16:30 - 18:00
tis 15.12.2020
16:30 - 18:00
tors 17.12.2020
16:30 - 18:00

Anmälning och avgift

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Beskrivning

Kurssin suoritettuasi tunnet suomen äännejärjestelmän ja ymmärrät äänteiden kuvauksen perusperiaatteet. Osaat jäsentää sanat morfeemeihin, ymmärrät keskeiset morfofonologiset vaihtelut ja hallitset sanojen luokittelun taivutustyyppeihin. Sinulla on perustiedot sananmuodostuksesta.

Opintojaksossa perehdytään fonologian ja morfologian peruskäsitteistöön: äänteisiin ja niiden kuvausterminologiaan sekä morfeemeihin ja niiden analyysiin. Erityisesti tarkastellaan suomen kielen äännejärjestelmää, morfologiaa, morfofonologiaa ja sanojen muodostamista.

Luennoitsijan määräämin osin. Kirjallisuus kerrotaan ensimmäisellä opetuskerralla ja Moodlessa:
Aho, E., Huhtaniemi, A., Nikonen M.: Fonetiikkaa suomen kielen oppijoille (s. 7–70); Laaksonen, K. & A. Lieko: Suomen kielen äänne- ja muoto-oppi (4., uudistettu painos); Koivisto, V.: Suomen sanojen rakenne (s. 1–210); Iso suomen kielioppi, seuraavat jaksot: Fonologia ja morfofonologia (s. 35–81), Taivutus (s. 83–152), Sanarakenne ja sananmuodostus (s. 169–193).

Arvosteluasteikko 0-5.

Luentokurssilla noudatetaan tiedekunnan pysyväismääräysten mukaista 85 % läsnäolovaatimusta.

Verkkoluennot 36 t + verkkotentti + verkkotehtäviä

Huom.! Verkkoluennoille osallistuminen edellyttää opiskelijalta tietokonetta sekä ääni- ja videoyhteyttä.Verkkoluennot välitetään Zoomilla. Verkkoluentojen ajankohdat löydät Aikataulu -osiosta.

Varaa kurssin suorittamiseen aikaa. Verkkoluentojen lisäksi kurssilla on kotitehtäviä, verkkotenttejä sekä pari- ja ryhmätyöskentelyä. Tarkemmat suoritusohjeet annetaan 1. verkkoluentokerralla.

Käytössä on verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu 26.8.2020.
Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla tähän opinto-ohjelmaan (=kurssisivulle) Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Lopputentti:

Lopputenttivaihtoehtoja on neljä. Kaikki tenttivaihtoehdot järjestetään verkkotentteinä.

  1. ma 11.1.2021 klo 8.00–20.00
  2. ke 17.2.2021 klo 8.00–20.00
  3. ke 7.4.2021 klo 8.00–20.00
  4. ke 19.5.2021 klo 8.00–20.00

Huom.! Opiskelija voi osallistua enintään kolmeen tenttiin (= lopputentti + mahdolliset uusintatentit).

Verkkotentit järjestetään kurssin Moodle-sivuilla. Verkkotentteihin ilmoittaudutaan noin viikko etukäteen Moodlen kautta. Ilmoittautumisaikataulu annetaan kurssilla.

Opintojakso on osa suomen kielen opintoja.