Undervisning

Namn Sp Studieform Tid Ort Arrangör
Inställd Språkvård 5 Cr Litteraturtentamen 18.5.2020 - 12.8.2020 Helsingfors Öppna universitet
Kielenhuolto, kesä 2020 5 Cr Nätkurs 5.5.2020 - 13.6.2020 Distansundervisning Öppna universitet
Språkvård 5 Cr Litteraturtentamen 18.5.2019 - 14.8.2019 Helsingfors Öppna universitet
Kielenhuolto, kevät 2019 5 Cr Kurs 7.5.2019 - 18.6.2019 Helsingfors Öppna universitet
Språkvård 5 Cr Litteraturtentamen 16.5.2018 - 8.8.2018 Helsingfors Öppna universitet
Kielenhuolto, kevät 2018 5 Cr Kurs 9.5.2018 - 19.6.2018 Helsingfors Öppna universitet