Undervisning

Namn Sp Studieform Tid Ort Arrangör
Välfärdens politiska och rättsliga strukturer, läsåret 2020-2021 5 Cr Föreläsningskurs 31.8.2020 - 8.10.2020 Helsingfors Öppna universitet
Välfärdens politiska och rättsliga strukturer/läsåret 2019-2020 5 Cr Föreläsningskurs 2.9.2019 - 18.10.2019 Helsingfors Öppna universitet
Välfärdens politiska och rättsliga strukturer 5 Cr Allmän tent 23.8.2019 - 23.8.2019
Välfärdens politiska och rättsliga strukturer 5 Cr Allmän tent 7.6.2019 - 7.6.2019
Välfärdens politiska och rättsliga strukturer 5 Cr Allmän tent 10.5.2019 - 10.5.2019
Välfärdens politiska och rättsliga strukturer 5 Cr Allmän tent 15.3.2019 - 15.3.2019
Välfärdens politiska och rättsliga strukturer 5 Cr Allmän tent 18.1.2019 - 18.1.2019
Välfärdens politiska och rättsliga strukturer, läsåret 2018-2019 5 Cr Föreläsningskurs 3.9.2018 - 16.10.2018 Helsingfors Öppna universitet
Välfärdens politiska och rättsliga strukturer 5 Cr Allmän tent 24.8.2018 - 24.8.2018
Välfärdens politiska och rättsliga strukturer 5 Cr Allmän tent 9.2.2018 - 9.2.2018
Välfärdens politiska och rättsliga strukturer/läsåret 2017-2018 5 Cr Föreläsningskurs 4.9.2017 - 19.10.2017 Helsingfors Öppna universitet