Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Tidsschema

DatumTidPlats
fre 9.2.2018
10:00 - 14:00

Beskrivning

Studieavsnittet är obligatoriskt för alla studerande i KSV. I mån av möjlighet kan också studerande från andra utbildningsprogram vid HU delta.

Målet med studieavsnittet är att studenten ska

  • förstå det politiska, rättsliga och administrativa system på vilket det finländska välfärdssamhället bygger
  • förstå hur beslutsfattandet inom de högsta statsorganen i Finland är organiserat, särskilt gällande växelverkan mellan juridik och politik
  • kunna bedöma hur politiska och juridiska förändringstrender påverkar den finländska välfärdens uppbyggnad
  • känna till rättssäkerhetsfrågor och grundläggande fri- och rättigheter
  • förstå hur EU fungerar och hur EU påverkar lagstiftning och beslutsfattande i Finland

Enligt skalan 0 - 5

Omtentamen för grupp II till följd av strejk (endast för studenter som varit anmälda även till tentamen 2.2.2018) Vänligen skriv in vilken litteratur du tenterar under "Tilläggsuppgifter"