Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Kursen genomförs på följande sätt:

1) Föreläsningarna genomförs enligt den i WebOodi angivna tidtabellen (måndagar och torsdagar). Kursdeltagarna indelas i 5 grupper, som i tur och ordning deltar i föreläsningarna i festsalen. De övriga deltagarna följer med de streamade föreläsningarna över nätet. Gruppindelningen och turordningen för närvaro i festsalen meddelas före kursstarten per e-post och på Moodle. Också anvisningarna för de streamade föreläsningarna delges före kursstarten.

2) Rättsfallsövningarna genomförs enligt den i WebOodi angivna tidtabellen och enligt samma gruppindelning (5 grupper) som gäller för kontaktundervisning för föreläsningarna. Rättsfallsövningarna genomförs helt och hållet på distans, via Zoom. Länk till Zoom delges senare och läggs in på kursens Moodle-område.

3) Smågruppsövningarna (inlämningsuppgifter på Moodle) genomförs i grupper om ca 5 kursdeltagare. Grupperna får själva komma överens om arbetssätt. En av övningarna genomförs under ledning av en gruppledare (äldre studerande). Den övningen kan ske antingen så att gruppen träffas fysiskt eller via Zoom. Anvisningar ges på Zoom.

Tisdagen 1.9. kl. 14.15: Introduktion till användning av Moodle. Genomförs på distans. Information ges före kursstart.

Anmäl dig

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
mån 2.9.2019
10:15 - 11:45
tis 3.9.2019
14:15 - 15:45
tors 5.9.2019
12:15 - 13:45
mån 9.9.2019
12:15 - 13:45
tors 12.9.2019
12:15 - 13:45
mån 16.9.2019
08:15 - 09:45
mån 16.9.2019
12:15 - 13:45
tis 17.9.2019
14:15 - 15:45
tors 19.9.2019
12:15 - 13:45
tors 19.9.2019
14:15 - 15:45
fre 20.9.2019
08:15 - 09:45
fre 20.9.2019
10:15 - 11:45
mån 23.9.2019
12:15 - 13:45
tors 26.9.2019
12:15 - 13:45
mån 30.9.2019
08:15 - 09:45
mån 30.9.2019
12:15 - 13:45
tis 1.10.2019
14:15 - 15:45
tors 3.10.2019
12:15 - 13:45
tors 3.10.2019
14:15 - 15:45
fre 4.10.2019
08:15 - 09:45
fre 4.10.2019
10:15 - 11:45
mån 7.10.2019
12:15 - 13:45
tors 10.10.2019
12:15 - 13:45
mån 14.10.2019
12:15 - 13:45
fre 18.10.2019
12:00 - 13:00
fre 18.10.2019
13:00 - 16:00
fre 18.10.2019
16:00 - 17:00

Anmälning och avgift

75 euro. Mer information.

Anmälan börjar 45 dygn innan kursen startar. Den exakta anmälningstiden anges vid knappen ”Anmäl dig” . Anmäl dig till varje studieavsnitt var för sig. Bara ett begränsat antal studerande ryms med på kurserna.

Så här börjar du studera

När du studerar

Arrangemang för studerande med specialbehov

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i undervisningsprogrammet.

Beskrivning

Studieavsnittet är obligatoriskt för alla studerande i KSV. I mån av möjlighet kan också studerande från andra utbildningsprogram vid HU delta.

Målet med studieavsnittet är att studenten ska

  • förstå det politiska, rättsliga och administrativa system på vilket det finländska välfärdssamhället bygger
  • förstå hur beslutsfattandet inom de högsta statsorganen i Finland är organiserat, särskilt gällande växelverkan mellan juridik och politik
  • kunna bedöma hur politiska och juridiska förändringstrender påverkar den finländska välfärdens uppbyggnad
  • känna till rättssäkerhetsfrågor och grundläggande fri- och rättigheter
  • förstå hur EU fungerar och hur EU påverkar lagstiftning och beslutsfattande i Finland

Enligt skalan 0 - 5

1. Föreläsningar 24 h

2. Gruppövningar 4 h/grupp (rättsfallsövningar i 5 grupper)

3. Smågruppsarbete på Moodle

Mer information om tider, plats, arbetsformer och litteratur finns här.

När du anmäler dig till kursen, meddela samtidigt om du har önskemål om vilken övningsgrupp du vill delta i. Meddela om önskemålen via den här blanketten. Grupperna kan fyllas snabbt, och därför kan vi inte garantera att du ryms med i den grupp du i första hand önskar delta i. Vi meddelar dig om detta i så fall.

Studierna ordnas inom ramen för den ordinarie undervisningen vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet. Kurserna och tenterna hålls under dagtid. Via Öppna universitetet kan ett begränsat antal studerande delta i undervisningen och tenterna.

OBS! Tentanmälningarna görs till Soc & kom, till adressen kruununhaka-student@helsinki.fi. Anmäl dig senast 10 dygn före tentamenstillfället. Rubricera meddelandet med Tentanmälan, Soc&kom.

Studieavgiften inkluderar tre tentamina.

En del av kurserna vid Soc&kom kan i sin helhet avläggas genom tentamen vid högskolans allmänna tentamenstillfällen. Anmälan till dem sker senast 10 dygn före tentamenstillfället enligt högskolans tentamensordning.

Studieavsnittet är en del av studierna inom Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper.