Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

OBS! Uppgifterna om undervisningen kan komma att ändras på grund av de arrangemang som undantagssituationen kräver.

Anmäl dig

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
mån 31.8.2020
10:15 - 11:45
tis 1.9.2020
14:00 - 16:00
tors 3.9.2020
10:30 - 12:00
mån 7.9.2020
10:15 - 11:45
tors 10.9.2020
10:30 - 12:00
mån 14.9.2020
08:15 - 09:45
mån 14.9.2020
10:15 - 11:45
tis 15.9.2020
14:15 - 15:45
tors 17.9.2020
10:30 - 12:00
tors 17.9.2020
14:15 - 15:45
fre 18.9.2020
08:15 - 09:45
fre 18.9.2020
12:15 - 13:45
mån 21.9.2020
10:15 - 11:45
tors 24.9.2020
10:30 - 12:00
mån 28.9.2020
08:15 - 09:45
mån 28.9.2020
10:15 - 11:45
tis 29.9.2020
14:15 - 15:45
tors 1.10.2020
10:30 - 12:00
tors 1.10.2020
14:15 - 15:45
fre 2.10.2020
08:15 - 09:45
fre 2.10.2020
12:15 - 13:45
mån 5.10.2020
10:15 - 11:45
tors 8.10.2020
08:15 - 12:45

Anmälning och avgift

75 euro. Mer information.

Den exakta anmälningstiden anges vid knappen ”Anmäl dig” . Anmäl dig till varje studieavsnitt var för sig. Bara ett begränsat antal studerande ryms med på kurserna.

Så här börjar du studera

När du studerar

Arrangemang för studerande med specialbehov

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i undervisningsprogrammet.

Beskrivning

Studieavsnittet är obligatoriskt för alla studerande i KSV. I mån av möjlighet kan också studerande från andra utbildningsprogram vid HU delta.

Målet med studieavsnittet är att studenten ska

  • förstå det politiska, rättsliga och administrativa system på vilket vilket det finländska välfärdssamhället bygger
  • förstå hur beslutsfattandet inom de högsta statsorganen i Finland är organiserat, särskilt gällande växelverkan mellan juridik och politik
  • kunna bedöma hur politiska, juridiska och ekonomiska förändringstrender påverkar den finländska välfärdens uppbyggnad
  • känna till rättssäkerhetsfrågor och grundläggande fri- och rättigheter
  • förstå hur EU fungerar och hur EU påverkar lagstiftning och beslutsfattande i Finland

Vid föreläsningarna och i litteraturen behandlas de centrala politiska och rättsliga strukturer som ligger till grund för det finländska välfärdssamhället. Ett speciellt fokus ligger på grundlagen och dess betydelse för organiseringen av samhällsfunktionerna. De olika nivåerna av samhällets strukturer – den lokala, den regionala, den nationella och EU-nivån – behandlas också i studieavsnittet. I inlämningsuppgifter och i rättsfallsövningar uppövas kursdeltagarnas förmåga att självständigt analysera rättsliga och politiska frågor.

1. Jyränki, A. och Husa J. Konstitutionell rätt. Helsingfors 2015. 495 s.
2. Satuli, Heli. EU-basfakta. 2020. 184 s. E-bok finns: https://cdn.accentuate.io/4372485439539/11692919193651/EU-basfakta_pdf-kirja_verkkoon_Eurooppatiedotukselle-v1582056128799.pdf
4. Lagstiftning (ska medtas till tentamen).
Finlands grundlag 731/1999 (Gr 101).
Förvaltningslag 434/2003 (Af 101).
Kommunallag 410/2015. (Om 301).

Enligt skalan 0 - 5

1. Föreläsningar 24 h

2. Gruppövningar 4 h/grupp (rättsfallsövningar i 5 grupper)

3. Smågruppsarbete på Moodle

Mer information om tider, platser och arbetsformer.

Läs mer här

När du anmäler dig till kursen, meddela samtidigt om du har önskemål om vilken övningsgrupp du vill delta i. Meddela om önskemålen via den här blanketten. Grupperna kan fyllas snabbt, och därför kan vi inte garantera att du ryms med i den grupp du i första hand önskar delta i. Vi meddelar dig om detta i så fall.

OBS! Uppgifterna om undervisningen kan komma att ändras på grund av de arrangemang som undantagssituationen kräver. Enligt de preliminära planerna är upplägget följande: föreläsningar i klassrum, rättsfallsövningar (sannolikt via Zoom), smågruppsövningar som ordnas både i klassrum och på distans. Det slutliga upplägget slås fast sista veckan innan undervisningen inleds. De anmälda informeras om arbetsformerna före kursstarten. (uppdaterat 13.8.20)

Studierna ordnas inom ramen för den ordinarie undervisningen vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet. Kurserna och tenterna hålls under dagtid. Via Öppna universitetet kan ett begränsat antal studerande delta i undervisningen och tenterna.

OBS! Tentanmälningarna görs till Soc & kom, till adressen kruununhaka-student@helsinki.fi. Anmäl dig senast 10 dygn före tentamenstillfället. Rubricera meddelandet med Tentanmälan, Soc&kom.

Studieavgiften inkluderar tre tentamina.

En del av kurserna vid Soc&kom kan i sin helhet avläggas genom tentamen vid högskolans allmänna tentamenstillfällen. Anmälan till dem sker senast 10 dygn före tentamenstillfället enligt högskolans tentamensordning.

Studieavsnittet är en del av studierna inom Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper.