Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

OBS! Uppgifterna om undervisningen kan komma att ändras på grund av de arrangemang som undantagssituationen kräver.

Anmäl dig

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
tis 1.9.2020
08:15 - 09:45
tors 3.9.2020
12:15 - 13:45
tis 8.9.2020
08:15 - 09:45
tors 10.9.2020
12:15 - 13:45
tis 15.9.2020
08:15 - 09:45
tors 17.9.2020
12:15 - 13:45
tis 22.9.2020
08:15 - 09:45
tors 24.9.2020
12:15 - 13:45
tis 29.9.2020
08:15 - 09:45
tors 1.10.2020
12:15 - 13:45

Anmälning och avgift

75 euro. Mer information.

Den exakta anmälningstiden anges vid knappen ”Anmäl dig”. Anmäl dig till varje studieavsnitt var för sig. Bara ett begränsat antal studerande ryms med på kurserna.

Så här börjar du studera

När du studerar

Arrangemang för studerande med specialbehov

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i undervisningsprogrammet.

Beskrivning

Studieavsnittet lämpar sig för studenter inom kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper vid Svenska social- och kommunalhögskolan och andra som är intresserade av ämnet.

Efter avlagd kurs:
• Har studenten grundläggande färdigheter att applicera samhällsvetenskapliga metoder och begrepp för att förstå och analysera aktuella samhällsförändringar och -fenomen, såsom ökande ojämlikhet, digitalisering, global uppvärmning och populism.
• Har studenten en grundläggande förståelse för sambanden och skillnaderna mellan olika samhällsvetenskapliga traditioner och discipliner.
• Har studenten en inblick i den samhällshistoriska bakgrunden till aktuella samhällsförändringar.

Våra samhällen utvecklas på ett instabilt sätt, vilket utmanar samhällsvetenskaperna att tänka på sin roll som förmedlare och producenter av kunskap. Vilken slags kunskap behövs för en ekologiskt och socialt hållbar utveckling i framtiden? Kursen tar tag i aktuella samhällsfenomen, såsom ökande ojämlikhet, klimatförändring, populism och digitalisering. Kursen introducerar elementära samhällsvetenskapliga begrepp och metoder för att ge studenten redskap att diskutera fenomenen på ett självständigt och kritiskt sätt. Genom dessa teman strävar kursen efter att skapa en nyanserad och bred bild av samhället och dess utveckling.

Anges av lärarna (stödlitteratur för essän).

Enligt skalan 0-5

Studieavsnittet avläggs genom deltagande i föreläsningar och genom att skriva en kursessä.
Från och med 1.8.2020 heter kursen Aktuella fenomen i det finländska välfärdssamhället.

Mer information om tider, platser och arbetsformer.

Läs mer här.

OBS! Uppgifterna om undervisningen kan komma att ändras på grund av de arrangemang som undantagssituationen kräver.
Enligt de preliminära planerna ordnas föreläsningarna på Soc & kom, men görs tillgängliga via video så de kan följas på distans. Närmare information om arbetsformerna fås på första föreläsningen. (uppdaterat 13.8.20)

Studierna ordnas inom ramen för den ordinarie undervisningen vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet. Kurserna och tenterna hålls under dagtid. Via Öppna universitetet kan ett begränsat antal studerande delta i undervisningen och tenterna.

Tentanmälningarna görs till Soc & kom, till adressen kruununhaka-student@helsinki.fi. Anmäl dig senast 10 dygn före tentamenstillfället. Rubricera meddelandet med Tentanmälan, Soc&kom.

Studieavgiften inkluderar tre tentamina.

En del av kurserna vid Soc&kom kan i sin helhet avläggas genom tentamen vid högskolans allmänna tentamenstillfällen. Anmälan till dem sker senast 10 dygn före tentamenstillfället enligt högskolans tentamensordning.

Studieavsnittet är en del av studierna inom Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper.