Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
ons 31.1.2018
08:15 - 10:45

Övrig undervisning

31.01.2018 ons 08.15-10.45
Klas Backholm, Jaana Hujanen, Jonita Siivonen, Henrika Zilliacus-Tikkanen
Undervisningsspråk: Svenska

Beskrivning

Studieavsnittet är öppet för studenter från olika utbildningsprogram.

Målen med studieavsnittet är att studenten efter avslutat studieavsnitt kan

  • beskriva och kritiskt diskutera kommunikation och journalistik, samt deras funktioner i samhället
  • centrala begrepp inom vetenskapsområdet
  • beskriva och tillämpa journalistikens ideal och etiska regelsystem
  • gestalta nyhetsprocessen och utöva källkritik
  • finna ämnen och skriva korta journalistiska texter, och texter i organisationers kommunikation
  • identifiera likheter och skillnader mellan journalistik och information
  • använda språkliga hjälpmedel
  • ge och ta textrespons

Kursen består av föreläsningar, övningsarbeten och gruppuppgifter. Till kursen hör en skriftlig tentamen.

Enligt skalan 0­–5. Både tentamen och skriftliga uppgifter ingår i bedömningen.

Studieavsnittet är en del av studierna inom Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper.