Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig

Anmälning och avgift

75 euro. Mer information

Anmälan börjar 45 dygn innan kursen startar. Den exakta anmälningstiden anges vid knappen ”Anmäl dig” . Anmäl dig till varje studieavsnitt var för sig. Bara ett begränsat antal studerande ryms med på kurserna.

Så här börjar du studera

När du studerar

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i undervisningsprogrammet.

Beskrivning

Studieavsnittet är öppet för studenter från olika utbildningsprogram.

Målen med studieavsnittet är att studenten efter avslutat studieavsnitt kan

  • beskriva och kritiskt diskutera kommunikation och journalistik, samt deras funktioner i samhället
  • centrala begrepp inom vetenskapsområdet
  • beskriva och tillämpa journalistikens ideal och etiska regelsystem
  • gestalta nyhetsprocessen och utöva källkritik
  • finna ämnen och skriva korta journalistiska texter, och texter i organisationers kommunikation
  • identifiera likheter och skillnader mellan journalistik och information
  • använda språkliga hjälpmedel
  • ge och ta textrespons

Kursen består av föreläsningar, övningsarbeten och gruppuppgifter. Till kursen hör en skriftlig tentamen.

Enligt skalan 0­–5. Både tentamen och skriftliga uppgifter ingår i bedömningen.

Alla som avlägger studieperioden deltar i föreläsningar, övningar och skriftlig tentamen.

Mer information om tid, plats, arbetsformer och litteratur finns här.

Studierna ordnas inom ramen för den ordinarie undervisningen vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet. Kurserna och tenterna hålls under dagtid. Via Öppna universitetet kan ett begränsat antal studerande delta i undervisningen och tenterna.

OBS! Tentanmälningarna görs till Soc & kom, till adressen kruununhaka-student@helsinki.fi. Anmäl dig senast 10 dygn före tentamenstillfället. Rubricera meddelandet med Tentanmälan, Soc&kom.

Studieavgiften inkluderar tre tentamina.

En del av kurserna vid Soc&kom kan i sin helhet avläggas genom tentamen vid högskolans allmänna tentamenstillfällen. Anmälan till dem sker senast 10 dygn före tentamenstillfället enligt högskolans tentamensordning.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i undervisningsprogrammet.

Studieavsnittet är en del av studierna inom Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper.