Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig

Anmälning och avgift

75 euro. Mer information.

Den exakta anmälningstiden anges vid knappen ”Anmäl dig” . Anmäl dig till varje studieavsnitt var för sig. Bara ett begränsat antal studerande ryms med på kurserna.

Så här börjar du studera

När du studerar

Arrangemang för studerande med specialbehov

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i undervisningsprogrammet.

Beskrivning

Studieavsnittet lämpar sig för studenter inom kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper vid Svenska social- och kommunalhögskolan och andra som är intresserade av ämnet.

KSV-JK101 Introduktionskursen i journalistik, kommunikation och mediespråk

Målen med studieavsnittet är att studenten efter avslutat studieavsnitt kan

  • bedöma och utforma nyheter med beaktande av källkritik och samhällsrelevans
  • den praktiska arbetsprocessen på en nyhetsredaktion
  • samla in material med olika metoder, som intervju, tolkning av mötesdokument och pressmeddelanden
  • bevaka beslutsprocessen i lokal, regional och rikspolitik

Kursen består av föreläsningar, övningsarbeten och gruppuppgifter. Till kursen hör en skriftlig tentamen. Närvaroplikt 80 procent.

Kursen Nyheter, intervju och faktagranskning ger konkreta råd och övning i att hitta nyheter, sammanställa nyhetspresentationer och göra faktaresearch. Vi analyserar intervjuer och deltagarna gör egna intervjuer, som redigeras i ett klipp-program. Vi besöker Helsingfors stadsfullmäktiges möte och träffar fullmäktigeledamöter, och deltagarna skriver notiser om kommunala frågor. Metoder för faktagranskning presenteras, och principer för konstruktiv journalistik diskuteras.

Enligt skalan 0-5

Alla som avlägger studieperioden deltar i föreläsningar och övningar.

Föreläsningar via Zoom (föreläsningarna bandas inte), uppgifter, virtuellt besök på Helsingfors stadsfullmäktige, boktentamen (uppdaterat 27.11).

Mer information om tider, platser och arbetsformer.

Läs mer här.

OBS! Uppgifterna om undervisningen kan komma att ändras på grund av de arrangemang som undantagssituationen kräver.

Studierna ordnas inom ramen för den ordinarie undervisningen vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet. Kurserna och tenterna hålls under dagtid. Via Öppna universitetet kan ett begränsat antal studerande delta i undervisningen och tenterna.

Tentanmälningarna görs till Soc & kom, till adressen kruununhaka-student@helsinki.fi. Anmäl dig senast 10 dygn före tentamenstillfället. Rubricera meddelandet med Tentanmälan, Soc&kom.

Studieavgiften inkluderar tre tentamina.

En del av kurserna vid Soc&kom kan i sin helhet avläggas genom tentamen vid högskolans allmänna tentamenstillfällen. Anmälan till dem sker senast 10 dygn före tentamenstillfället enligt högskolans tentamensordning.

Studieavsnittet är en del av studierna inom Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper.