Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
mån 25.11.2019
08:15 - 09:45
mån 2.12.2019
08:15 - 09:45
ons 4.12.2019
08:15 - 09:45

Övrig undervisning

25.11. - 02.12.2019 mån 08.15-09.45
04.12.2019 ons 08.15-09.45
Henrik Hägglund
Undervisningsspråk: Svenska
26.11. - 03.12.2019 tis 08.15-09.45
04.12.2019 ons 14.15-15.45
Henrik Hägglund
Undervisningsspråk: Svenska
28.11. - 05.12.2019 tors 08.15-09.45
10.12.2019 tis 08.15-09.45
Henrik Hägglund
Undervisningsspråk: Svenska

Beskrivning

Studieavsnittet är öppet för studerande från olika utbildningsprogram vid Helsingfors universitet och lämpar sig för alla som är intresserade av ämnet.

Målet med studieavsnittet är att den studerande efter avslutat studieavsnitt

  • har en god uppfattning om den offentliga rätten som rättsområde
  • har en förmåga att analysera rättsfrågor ur ett offentligrättsligt perspektiv
  • känner till de grundläggande bestämmelserna om förvaltningsförfarande och om ändringssökande
  • känner till systemet med grundrättigheter och mänskliga rättigheter
  • har en förmåga att sätta sig in i och diskutera konkreta exempel i vilka grundrättigheter och mänskliga rättigheter aktualiseras
  • har utvecklat en god förmåga att lösa rättsfall och skriva rättsligt motiverade svar på rättsfallsfrågor

1. Undervisning (föreläsningar och rättsfallsövningar) 28 h.

2. Inlämningsuppgifter (rättsfall) på Moodle. Genomförande av uppgifterna kan ge 0-3 poäng till tentamen.

3. Litteraturstudier.

Enligt skalan 0-5

Studieavsnittet är en del av studierna inom Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper.