Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
mån 30.10.2017
12:15 - 13:45
mån 6.11.2017
12:15 - 13:45
mån 13.11.2017
12:15 - 13:45
mån 20.11.2017
12:15 - 13:45
mån 27.11.2017
12:15 - 13:45
mån 4.12.2017
12:15 - 13:45
tis 12.12.2017
09:15 - 12:45

Anmälning och avgift

75 euro. Mer information

Anmälan börjar 45 dygn innan kursen startar. Den exakta anmälningstiden anges vid knappen ”Anmäl dig” . Anmäl dig till varje studieavsnitt var för sig. Bara ett begränsat antal studerande ryms med på kurserna.

Så här börjar du studera

När du studerar

Vi förbehåller oss rätten till förändringar i kursprogrammet.

Beskrivning

Målen med studieavsnittet är att studenten efter avslutat studieavsnitt:

  • kan förstå vad socialpolitik som samhällelig verksamhet och vetenskaplig disciplin innebär.
  • behärskar centrala socialpolitiska begrepp, system och synsätt
  • förstår kopplingen mellan välfärdssystem och uppkomsten av sociala problem.
  • är bekant med den historiska utvecklingen av och aktuella frågor inom socialpolitiken i en finländsk och nordisk samhällelig kontext, men har även vissa insikter i den internationella socialpolitiska utvecklingen

Kursen består av föreläsningar och gruppuppgifter. Till kursen hör även en skriftlig tentamen.

Studieavsnittet kan avläggas på två olika sätt:

a) Studenten deltar i kursen (föreläsningar, uppgifter) och tenterar litteratur (två valbara böcker från punkterna 1-3 i den angivna litteraturen).

b) Enbart litteraturstudier. Studenten tenterar vid allmänt tentamenstillfälle (punkterna 1-3 i den angivna litteraturen).

Studierna ordnas inom ramen för den ordinarie undervisningen vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet. Kurserna och tenterna hålls under dagtid. Via Öppna universitetet kan ett begränsat antal studerande delta i undervisningen och tenterna.

OBS! Tentanmälningarna görs till Soc & kom, till adressen kruununhaka-student@helsinki.fi. Anmäl dig senast 10 dygn före tentamenstillfället. Rubricera meddelandet med Tentanmälan, Soc&kom.

Studieavgiften inkluderar tre tentamina.

En del av kurserna vid Soc&kom kan i sin helhet avläggas genom tentamen vid högskolans allmänna tentamenstillfällen. Anmälan till dem sker senast 10 dygn före tentamenstillfället enligt högskolans tentamensordning.