Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Tidsschema

DatumTidPlats
fre 10.5.2019
10:00 - 14:00

Beskrivning

Studieavsnittet är öppet för studenter från olika utbildningsprogram vid Helsingfors universitet och lämpar sig för alla som är intresserade av ämnet.

Målen med studieavsnittet är att studenten efter avslutat studieavsnitt:

  • kan förstå vad socialpolitik som samhällelig verksamhet och vetenskaplig disciplin innebär.
  • behärskar centrala socialpolitiska begrepp, system och synsätt
  • förstår kopplingen mellan välfärdssystem och uppkomsten av sociala problem.
  • är bekant med den historiska utvecklingen av och aktuella frågor inom socialpolitiken i en finländsk och nordisk samhällelig kontext, men har även vissa insikter i den internationella socialpolitiska utvecklingen

Kursen består av föreläsningar och gruppuppgifter. Till kursen hör även en skriftlig tentamen.

Vänligen skriv in vilken litteratur du tenterar under "Tilläggsuppgifter"

Studieavsnittet är en del av studierna inom Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper.