Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

OBS! Uppgifterna om undervisningen kan komma att ändras på grund av de arrangemang som undantagssituationen kräver.

Anmäl dig

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
mån 26.10.2020
10:15 - 11:45
mån 2.11.2020
10:15 - 11:45
tors 5.11.2020
12:15 - 13:45
mån 9.11.2020
10:15 - 11:45
tors 12.11.2020
12:15 - 13:45
mån 16.11.2020
10:15 - 11:45
tors 19.11.2020
12:15 - 13:45
mån 23.11.2020
10:15 - 11:45
tors 26.11.2020
12:15 - 13:45
mån 30.11.2020
10:15 - 11:45
tors 3.12.2020
12:15 - 13:45
mån 7.12.2020
09:15 - 11:45
ons 9.12.2020
08:15 - 10:45
mån 14.12.2020
09:15 - 11:45

Anmälning och avgift

75 euro. Mer information.

Anmälan börjar vanligen 45 dygn innan kursen startar. Den exakta anmälningstiden anges vid knappen ”Anmäl dig” . Anmäl dig till varje studieavsnitt var för sig. Bara ett begränsat antal studerande ryms med på kurserna.

Så här börjar du studera

När du studerar

Arrangemang för studerande med specialbehov

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i undervisningsprogrammet.

Beskrivning

Studieavsnittet är öppet för studenter i från olika utbildningsprogram vid HU och lämpar sig för alla som är intresserade av ämnet.

Målen är att studenten efter avslutat studieavsnitt:

  • känner till de viktigaste analysinriktningarna inom statskunskapen
  • förstår den statsvetenskapliga kunskapens praktiska betydelse i samhällspolitiken och i arbetslivet
  • kan identifiera de viktigaste inslagen i det politiska tänkandets utveckling
  • kan identifiera de centralaste aktörerna och mekanismerna i den politiska organiseringen
  • kan analysera och tillämpa de viktigaste begreppen och frågeställningarna på området

Studieavsnittet består av föreläsningar, övningsarbeten och gruppuppgifter. Till kursen hör en skriftlig tentamen.

Lewin, L. Statsvetenskapens grunder. Studentlitteratur, 2 uppl, 2015. 112 s.

Larsson, R. Politiska ideologier i vår tid. Studentlitteratur, 8 uppl, 2014. 232 s.

Karvonen, Lauri: Parties, Governments and Voters in Finland. Politics under Fundamental Societal Transformation. ECPR Press 2014. 140 pp.

Enligt skalan 0-5.

Om all kurslitteratur tenteras vid allmänt tentamenstillfälle utgör godkänd nivå på svar på frågor till samtliga böcker ett minimikrav för godkänd tentamen.

Kursen undervisas på distans i realtid via Zoom. Föreläsningarna bandas och länkarna till föreläsningarna läggs på kursens Moodle-sida. Dessutom ingår presentation av grupparbeten via Zoom som inte bandas. (uppdaterat 21.10.20)

Studieavsnittet kan avläggas på två sätt:

a) Studenten deltar i föreläsningar (80% närvaro), grupparbeten och skriftlig tentamen. Tentamen kan avläggas vid tre angivna allmänna tentamenstillfällen under läsåret. Kontrollera tentdatumen i Weboodi.

b) Studieavsnittet avläggs i form av litteraturtentamen. Vid allmän tentamen tenteras då all kurslitteratur som en helhet.

Mer information om tider, platser och arbetsformer.

Läs mer här.

OBS! Uppgifterna om undervisningen kan komma att ändras på grund av de arrangemang som undantagssituationen kräver.

Studierna ordnas inom ramen för den ordinarie undervisningen vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet. Kurserna och tenterna hålls under dagtid. Via Öppna universitetet kan ett begränsat antal studerande delta i undervisningen och tenterna.

Tentanmälningarna görs till Soc & kom, till adressen kruununhaka-student@helsinki.fi. Anmäl dig senast 10 dygn före tentamenstillfället. Rubricera meddelandet med Tentanmälan, Soc&kom.

Studieavgiften inkluderar tre tentamina.

En del av kurserna vid Soc&kom kan i sin helhet avläggas genom tentamen vid högskolans allmänna tentamenstillfällen. Anmälan till dem sker senast 10 dygn före tentamenstillfället enligt högskolans tentamensordning.

Studieavsnittet är en del av studierna inom Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper.