Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Tidsschema

DatumTidPlats
fre 5.4.2019
10:00 - 14:00

Beskrivning

Studieavsnittet passar för studenter i samhällsvetenskaper vid Svenska social- och kommunalhögskolan och andra intresserade.

Introduktion till statskunskap.

Målen med studieavsnittet är att studenten efter avslutat studieavsnitt kan:

  • förstå och förklara den jämförande forskningsansatsen inom politik och förvaltning
  • identifiera hur politiska problem kan undersökas genom jämförande analys
  • jämföra institutionella strukturer, maktfördelning och processer inom olika politiska system
  • exemplifiera tillämpningen av komparativ metod i studier av politiskt beteende, deltagande, partisystem och organisationer
  • reflektera över jämförande analys av politiska fenomen ur ett lokalt och globalt perspektiv

Studieavsnittet består av föreläsningar och individuella uppgifter (föreläsningsdagböcker, essä och diskussion).

Enligt skalan 0-5

Vänligen skriv in vilken litteratur du tenterar under "Tilläggsuppgifter"

Studieavsnittet är en del av studierna inom Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper.