Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Uppdatering av kursstruktur

Coronavirust föranleder att kursens närundervisningen genomförs på distans enligt följande justeringar av kursstrukturen:

SAMMANFATTNING AV DISTANSFORMAT

Nyckelföreläsningar streamas via AdobeConnect med live-kommentarer via Presemo medan andra föreläsningstillfällen ersätts med övrigt undervisningsmaterial på Moodle. Därmed kvarstår kursens struktur och uppgifter (föreläsningsdagböcker, essä, nätdiskussion) med undantag för skillnaden i föreläsningsformat och vissa ändringar av föreläsningstidtabellen.

INFORMATION OM DISTANSFORMAT TILL ANMÄLDA DELTAGARE per epost 17.3:

Bästa deltagare i Jämförande politik och förvaltning,

Tack för er anmälan till kursen KSV-SF202 Jämförande politik och förvaltning – Globala perspektiv. Kursens närundervisning kommer att genomföras på distans som en följd av gårdagens regeringsdirektiv om coronaläget. Det här innebär att vi håller fast vid kursens huvudsakliga schema och individuella uppgifter i form av föreläsningsdagböcker, essä och nätdiskussion med den skillnaden att föreläsningarna flyttas till nätet.

Ändringen av föreläsningsformatet omfattar mer flexibilitet vad gäller föreläsningstidtabellen eftersom vi kommer att använda både streaming och bandat föreläsningsmaterial. Vissa föreläsningstillfällen inkl. kursintroduktionen den 6.4 kommer att live-streamas via AdobeConnect med tillgång till direkta frågor och kommentarer via Presemo varmed deras tidtabell kvarstår medan andra föreläsningar ersätts med bandat material och därtill hörande artiklar. Jag återkommer till er per epost när den nya fördelningen av olika typer av föreläsningar och det slutliga kursprogrammet är klart i sitt nya distansformat.

Vi utgår m.a.o. från att ni överlag kan avlägga kursen som ni har planerat med den huvudsakliga skillnaden att det ingår mer nätbaserade och därmed flexibla element än tidigare. Jag återkommer som sagt per epost med en justerad tidtabell för vilka av föreläsningstillfällena som live-streamas och därmed kan deltas i hemifrån enligt den ursprungliga tidtabellen och vilka inbokade föreläsningar som helt ersätts med annat nätbaserat föreläsningsmaterial.

Välkomna till kursen och lycka till med all anpassning till rådande omständigheter i dessa utmanande tider!

Mvh,
Kim Zilliacus
kim.zilliacus@helsinki.fi

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
mån 6.4.2020
16:15 - 17:45
tis 7.4.2020
16:15 - 17:45
tors 16.4.2020
12:15 - 13:45
fre 17.4.2020
12:15 - 13:45
mån 20.4.2020
16:15 - 17:45
tis 21.4.2020
16:15 - 17:45
tors 23.4.2020
12:15 - 13:45
mån 27.4.2020
16:15 - 17:45
tis 28.4.2020
16:15 - 17:45

Anmälning och avgift

75 euro. Mer information.

Anmälan börjar 45 dygn innan kursen startar. Den exakta anmälningstiden anges vid knappen ”Anmäl dig” . Anmäl dig till varje studieavsnitt var för sig. Bara ett begränsat antal studerande ryms med på kurserna.

Så här börjar du studera

När du studerar

Arrangemang för studerande med specialbehov

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i undervisningsprogrammet.

Beskrivning

Studieavsnittet passar för studenter i samhällsvetenskaper vid Svenska social- och kommunalhögskolan och andra intresserade.

Introduktion till statskunskap.

Målen med studieavsnittet är att studenten efter avslutat studieavsnitt kan:

  • förstå och förklara den jämförande forskningsansatsen inom politik och förvaltning
  • identifiera hur politiska problem kan undersökas genom jämförande analys
  • jämföra institutionella strukturer, maktfördelning och processer inom olika politiska system
  • exemplifiera tillämpningen av komparativ metod i studier av politiskt beteende, deltagande, partisystem och organisationer
  • reflektera över jämförande analys av politiska fenomen ur ett lokalt och globalt perspektiv

Studieavsnittet består av föreläsningar och individuella uppgifter (föreläsningsdagböcker, essä och diskussion).

Enligt skalan 0-5

Studieavsnittet kan avläggas på två sätt:

a) Studenten deltar i föreläsningar och individuella uppgifter: föreläsningsdagböcker, essä och nätdiskussion på basen av anvisad litteratur.

b) Studieavsnittet avläggs i form av litteraturtentamen. Vid allmän tentamen tenteras då all kurslitteratur som en helhet.

Mer information om tider, platser, arbetsformer och litteratur finns här.

Studierna ordnas inom ramen för den ordinarie undervisningen vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet. Kurserna och tenterna hålls under dagtid. Via Öppna universitetet kan ett begränsat antal studerande delta i undervisningen och tenterna.

OBS! Tentanmälningarna görs till Soc & kom, till adressen kruununhaka-student@helsinki.fi. Anmäl dig senast 10 dygn före tentamenstillfället. Rubricera meddelandet med Tentanmälan, Soc&kom.

Studieavgiften inkluderar tre tentamina.

En del av kurserna vid Soc&kom kan i sin helhet avläggas genom tentamen vid högskolans allmänna tentamenstillfällen. Anmälan till dem sker senast 10 dygn före tentamenstillfället enligt högskolans tentamensordning.

Studieavsnittet är en del av studierna inom Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper.