Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
tors 8.4.2021
14:15 - 15:45
fre 9.4.2021
14:15 - 15:45
tors 15.4.2021
12:15 - 13:45
fre 16.4.2021
12:15 - 13:45
mån 19.4.2021
16:15 - 17:45
tis 20.4.2021
16:15 - 17:45
tors 22.4.2021
12:15 - 13:45
mån 26.4.2021
16:15 - 17:45
tis 27.4.2021
16:15 - 17:45
tors 29.4.2021
12:15 - 13:45

Anmälning och avgift

Studieavgiften är 75 euro. Studieavgiften betalas som nätbetalning i samband med anmälan.

Anmälan till studier vid Öppna universitetet börjar 45 dagar innan kursen startar.

Läs mer:

Öppna universitetet förbehåller sig rätten till ändringar på den här kurssidan.

Beskrivning

Studieavsnittet passar för studenter i samhällsvetenskaper vid Svenska social- och kommunalhögskolan och andra intresserade.

Tidigare studier eller kunskaper

Introduktion till statskunskap

Introduktion till statskunskap.

Målen med studieavsnittet är att studenten efter avslutat studieavsnitt kan:

  • förstå och förklara den jämförande forskningsansatsen inom politik och förvaltning
  • identifiera hur politiska problem kan undersökas genom jämförande analys
  • jämföra institutionella strukturer, maktfördelning och processer inom olika politiska system
  • exemplifiera tillämpningen av komparativ metod i studier av politiskt beteende, deltagande, partisystem och organisationer
  • reflektera över jämförande analys av politiska fenomen ur ett lokalt och globalt perspektiv

Syftet är att förmedla kunskap om jämförande studier av strukturer och processer inom olika politiska system. Den jämförande forskningsansatsen tillämpas på olika fenomen i politik och förvaltning kring t.ex. politiskt deltagande och organisering ur ett lokalt och globalt perspektiv.

Studieavsnittet kan avläggas på två sätt:

a) Studenten deltar i föreläsningar (80 % närvaro) och individuella uppgifter: föreläsningsdagböcker, essä och nätdiskussion på basen av anvisad litteratur.

b) Studieavsnittet avläggs i form av litteraturtentamen. Vid allmän tentamen tenteras då all kurslitteratur som en helhet.

Mer information om tider, platser och arbetsformer

Läs mer

OBS! Uppgifterna om undervisningen kan komma att ändras på grund av de arrangemang som undantagssituationen kräver.

Studierna ordnas inom ramen för den ordinarie undervisningen vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet. Kurserna och tenterna hålls under dagtid. Via Öppna universitetet kan ett begränsat antal studerande delta i undervisningen och tenterna.

Tentanmälningarna görs till Soc & kom, till adressen kruununhaka-student@helsinki.fi. Anmäl dig senast 10 dygn före tentamenstillfället. Rubricera meddelandet med Tentanmälan, Soc&kom.

Studieavgiften inkluderar tre tentamina.

En del av kurserna vid Soc&kom kan i sin helhet avläggas genom tentamen vid högskolans allmänna tentamenstillfällen. Anmälan till dem sker senast 10 dygn före tentamenstillfället enligt högskolans tentamensordning.

  1. Anckar, C. et al. Komparativ politik. Institutioner och beteende. Studentlitteratur 2013. 303 s.
  2. Newton, K. & van Deth, J.W. Foundations of Comparative Politics. 3rd Ed. Cambridge University Press 2016. 412 s.

Enligt skalan 0-5

Studieavsnittet kan avläggas på två sätt:

a) Studenten deltar i föreläsningar (80 % närvaro) och individuella uppgifter: föreläsningsdagböcker, essä och nätdiskussion på basen av anvisad litteratur.

b) Studieavsnittet avläggs i form av litteraturtentamen. Vid allmän tentamen tenteras då all kurslitteratur som en helhet.

Studieavsnittet är en del av studierna inom Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper.