Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Tidsschema

DatumTidPlats
fre 7.6.2019
10:00 - 14:00

Beskrivning

  • För dem som avlägger studieavsnittet som ämnesstudier i statskunskap med förvaltning krävs avklarad introduktionskurs i statskunskap.
  • För dem som avlägger studieavsnittet som en del av studiehelheten Statskunskap 2: Deltagandets politik krävs avklarad introduktionskurs i statskunskap.

Målen med studieavsnittet är att studenten efter avslutat studieavsnitt kan:

  • förstå och förklara aktuella problem i politikens organisering
  • identifiera och bedöma sambandet mellan olika teorier på det aktuella området
  • analysera teoriernas betydelse för institutionella strukturer
  • ge exempel på hur teorierna kan användas i rätt kontext och hur de kan tillämpas

Studieavsnittets innehåll anges av den ansvariga läraren.

Enligt skalan 0-5

Vänligen skriv in vilken litteratur du tenterar under "Tilläggsuppgifter"

Studieavsnittet är en del av studierna inom Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper.