Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
ons 15.1.2020
16:00 - 17:30
ons 22.1.2020
16:00 - 17:30
ons 29.1.2020
16:00 - 17:30
ons 12.2.2020
16:00 - 17:30
ons 19.2.2020
16:00 - 17:30

Anmälning och avgift

75 euro. Mer information.

Anmälan börjar 45 dygn innan kursen startar. Den exakta anmälningstiden anges vid knappen ”Anmäl dig” . Anmäl dig till varje studieavsnitt var för sig. Bara ett begränsat antal studerande ryms med på kurserna.

Så här börjar du studera

När du studerar

Arrangemang för studerande med specialbehov

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i undervisningsprogrammet.

Beskrivning

  • För dem som avlägger studieavsnittet som ämnesstudier i statskunskap med förvaltning krävs avklarad introduktionskurs i statskunskap.
  • För dem som avlägger studieavsnittet som en del av studiehelheten Statskunskap 2: Deltagandets politik krävs avklarad introduktionskurs i statskunskap.

Målen med studieavsnittet är att studenten efter avslutat studieavsnitt kan:

  • förstå och förklara aktuella problem i politikens organisering
  • identifiera och bedöma sambandet mellan olika teorier på det aktuella området
  • analysera teoriernas betydelse för institutionella strukturer
  • ge exempel på hur teorierna kan användas i rätt kontext och hur de kan tillämpas

Studieavsnittets innehåll anges av den ansvariga läraren.

Enligt skalan 0-5

Mer information om tider, platser, arbetsformer och litteratur finns här.

Studierna ordnas inom ramen för den ordinarie undervisningen vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet. Kurserna och tenterna hålls under dagtid. Via Öppna universitetet kan ett begränsat antal studerande delta i undervisningen och tenterna.

OBS! Tentanmälningarna görs till Soc & kom, till adressen kruununhaka-student@helsinki.fi. Anmäl dig senast 10 dygn före tentamenstillfället. Rubricera meddelandet med Tentanmälan, Soc&kom.

Studieavgiften inkluderar tre tentamina.

En del av kurserna vid Soc&kom kan i sin helhet avläggas genom tentamen vid högskolans allmänna tentamenstillfällen. Anmälan till dem sker senast 10 dygn före tentamenstillfället enligt högskolans tentamensordning.

Studieavsnittet är en del av studierna inom Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper.