Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

OBS! Uppgifterna om undervisningen kan komma att ändras på grund av de arrangemang som undantagssituationen kräver.

Anmäl dig

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
tis 27.10.2020
14:15 - 15:45
tis 3.11.2020
14:15 - 15:45
tors 5.11.2020
08:15 - 09:45
tis 10.11.2020
14:15 - 15:45
tors 12.11.2020
08:15 - 09:45
tis 17.11.2020
14:15 - 15:45
tors 19.11.2020
08:15 - 09:45
tis 24.11.2020
14:15 - 15:45
tors 26.11.2020
08:15 - 09:45
tis 1.12.2020
14:15 - 15:45
tors 3.12.2020
08:15 - 09:45
tis 8.12.2020
14:15 - 15:45
tors 10.12.2020
08:15 - 09:45
ons 16.12.2020
09:15 - 12:45

Anmälning och avgift

75 euro. Mer information.

Anmälan börjar vanligen 45 dygn innan kursen startar. Den exakta anmälningstiden anges vid knappen ”Anmäl dig” . Anmäl dig till varje studieavsnitt var för sig. Bara ett begränsat antal studerande ryms med på kurserna.

Så här börjar du studera

När du studerar

Arrangemang för studerande med specialbehov

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i undervisningsprogrammet.

Beskrivning

Studieavsnittet är öppet för studenter från olika utbildningsprogram och det passar alla som är intresserade av ämnet.

Efter avlagt studieavsnitt kan studenten

  • förstå sociologin som samhällsvetenskap
  • förstå och förklara vad sociologi som vetenskap är
  • identifiera grundläggande sociologiska begrepp, teorier och forskningstraditioner
  • identifiera de centrala frågorna inom samt har kunskaper om några av sociologins delområden

Kursen består av föreläsningar och övningsarbeten. Till kursen hör en skriftlig tentamen.

Giddens, A. & Sutton, P. Sociologi. Femte upplagan, Lund: Studentlitteratur 2014.

Enligt skalan 0-5

Alla som avlägger studieperioden deltar i föreläsningar, övningar och skriftlig tentamen.

Kursen ordnas som distanskurs (uppdaterat 10.9.20)

Mer information om tider, platser och arbetsformer.

Läs mer här.

OBS! Uppgifterna om undervisningen kan komma att ändras på grund av de arrangemang som undantagssituationen kräver.

Studierna ordnas inom ramen för den ordinarie undervisningen vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet. Kurserna och tenterna hålls under dagtid. Via Öppna universitetet kan ett begränsat antal studerande delta i undervisningen och tenterna.

Tentanmälningarna görs till Soc & kom, till adressen kruununhaka-student@helsinki.fi. Anmäl dig senast 10 dygn före tentamenstillfället. Rubricera meddelandet med Tentanmälan, Soc&kom.

Studieavgiften inkluderar tre tentamina.

En del av kurserna vid Soc&kom kan i sin helhet avläggas genom tentamen vid högskolans allmänna tentamenstillfällen. Anmälan till dem sker senast 10 dygn före tentamenstillfället enligt högskolans tentamensordning.

Studieavsnittet är en del av studierna inom Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper.