Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
mån 13.1.2020
10:15 - 11:45
tis 21.1.2020
10:15 - 11:45
tis 21.1.2020
14:15 - 15:45
ons 22.1.2020
12:15 - 13:45
ons 22.1.2020
14:15 - 15:45
tors 23.1.2020
12:15 - 13:45
tors 23.1.2020
14:15 - 15:45
tis 28.1.2020
10:15 - 11:45
tis 28.1.2020
14:15 - 15:45
ons 29.1.2020
12:15 - 13:45
ons 29.1.2020
14:15 - 15:45
tors 30.1.2020
12:15 - 13:45
tors 30.1.2020
14:15 - 15:45
tis 4.2.2020
10:15 - 11:45
tis 4.2.2020
14:15 - 15:45
ons 5.2.2020
12:15 - 13:45
ons 5.2.2020
14:15 - 15:45
tors 6.2.2020
12:15 - 13:45
tors 6.2.2020
14:15 - 15:45
tis 11.2.2020
10:15 - 11:45
tis 11.2.2020
14:15 - 15:45
ons 12.2.2020
12:15 - 13:45
ons 12.2.2020
14:15 - 15:45
tors 13.2.2020
12:15 - 13:45
tors 13.2.2020
14:15 - 15:45
tis 18.2.2020
10:15 - 11:45
tis 18.2.2020
14:15 - 15:45
ons 19.2.2020
12:15 - 13:45
ons 19.2.2020
14:15 - 15:45
tors 20.2.2020
12:15 - 13:45
tors 20.2.2020
14:15 - 15:45
tis 25.2.2020
10:15 - 11:45
tis 25.2.2020
14:15 - 15:45
ons 26.2.2020
12:15 - 13:45
ons 26.2.2020
14:15 - 15:45
tors 27.2.2020
12:15 - 13:45
tors 27.2.2020
14:15 - 15:45
mån 2.3.2020
10:15 - 11:45

Anmälning och avgift

75 euro. Mer information.

Anmälan börjar 45 dygn innan kursen startar. Den exakta anmälningstiden anges vid knappen ”Anmäl dig” . Anmäl dig till varje studieavsnitt var för sig. Bara ett begränsat antal studerande ryms med på kurserna.

Så här börjar du studera

När du studerar

Arrangemang för studerande med specialbehov

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i undervisningsprogrammet.

Beskrivning

Introduktionskursen i sociologi

Efter avlagt studieavsnitt kan studenten

  • jobba tillsammans med andra,
  • tolka och diskutera sociologiska frågeställningar,
  • tillämpa ett sociologiskt perspektiv på olika empiriska frågeställningar.

Litteraturstudier och grupparbeten. I studiecirklarna tillämpar deltagarna sociologiska begrepp och teorier från introduktionskursen I sociologi. Med hjälp av introducerande litteratur får de studerande övning i att tolka och diskutera aktuella sociala frågor. Deltagarna för protokoll över diskussionerna.

Enligt skalan 0-5.

Deltagande i studiecirklar och skrivande av protokoll samt inlämningsuppgifter.

Mer information om tider, platser, arbetsformer och litteratur finns här.

Studierna ordnas inom ramen för den ordinarie undervisningen vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet. Kurserna och tenterna hålls under dagtid. Via Öppna universitetet kan ett begränsat antal studerande delta i undervisningen och tenterna.

OBS! Tentanmälningarna görs till Soc & kom, till adressen kruununhaka-student@helsinki.fi. Anmäl dig senast 10 dygn före tentamenstillfället. Rubricera meddelandet med Tentanmälan, Soc&kom.

Studieavgiften inkluderar tre tentamina.

En del av kurserna vid Soc&kom kan i sin helhet avläggas genom tentamen vid högskolans allmänna tentamenstillfällen. Anmälan till dem sker senast 10 dygn före tentamenstillfället enligt högskolans tentamensordning.

Studieavsnittet är en del av studierna inom Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper.