Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
tis 31.10.2017
14:15 - 15:45
tis 7.11.2017
14:15 - 15:45
tis 14.11.2017
14:15 - 15:45
tis 21.11.2017
14:15 - 15:45
tis 28.11.2017
14:15 - 15:45
tis 5.12.2017
14:15 - 15:45
tis 12.12.2017
14:15 - 15:45
tis 19.12.2017
09:15 - 11:45

Anmälning och avgift

75 euro. Mer information

Anmälan börjar 45 dygn innan kursen startar. Den exakta anmälningstiden anges vid knappen ”Anmäl dig” . Anmäl dig till varje studieavsnitt var för sig. Bara ett begränsat antal studerande ryms med på kurserna.

Så här börjar du studera

När du studerar

Vi förbehåller oss rätten till förändringar i kursprogrammet.

Beskrivning

Målen med studieavsnittet är att studenten efter avslutat studieavsnitt kan:

  • förstå och förklara vad socialpsykologi som vetenskap är
  • förstå och förklara hur socialpsykologin som vetenskap utvecklats
  • beskriva socialpsykologins centrala forskningsmetoder och jämföra klassiska experiment och undersökningar med dagens forskning
  • förstå och tillämpa grundläggande socialpsykologiska begrepp
  • ge exempel på hur socialpsykologiska teorier tillämpas i praktiska situationer
  • känna till grunderna i några av socialpsykologins centrala forskningsområden
  • beskriva vad en socialpsykolog i arbetslivet sysslar med

Kursen består av föreläsningar samt övningar och uppgifter i grupp och individuellt.

Enligt skalan 0-5

Studieavsnittet kan avläggas på två sätt:

a) studenten deltar i kursen och gör de övningar och uppgifter som ingår i kursen, inkl. kurstentamen av litteratur som uppges av läraren i samband med kursen

b) studenten avlägger studieavsnittet via litteraturtentamen vid ett av socialpsykologins allmänna tentamenstillfällen eller i examinarium ifall det är möjligt

Studierna ordnas inom ramen för den ordinarie undervisningen vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet. Kurserna och tenterna hålls under dagtid. Via Öppna universitetet kan ett begränsat antal studerande delta i undervisningen och tenterna.

OBS! Tentanmälningarna görs till Soc & kom, till adressen kruununhaka-student@helsinki.fi. Anmäl dig senast 10 dygn före tentamenstillfället. Rubricera meddelandet med Tentanmälan, Soc&kom.

Studieavgiften inkluderar tre tentamina.

En del av kurserna vid Soc&kom kan i sin helhet avläggas genom tentamen vid högskolans allmänna tentamenstillfällen. Anmälan till dem sker senast 10 dygn före tentamenstillfället enligt högskolans tentamensordning.