Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

OBS! Uppgifterna om undervisningen kan komma att ändras på grund av de arrangemang som undantagssituationen kräver.

Anmäl dig

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
tors 29.10.2020
10:15 - 11:45
tis 3.11.2020
12:15 - 14:00
tors 5.11.2020
10:15 - 11:45
tis 10.11.2020
12:15 - 14:00
tors 12.11.2020
10:15 - 11:45
tis 17.11.2020
12:15 - 14:00
tors 19.11.2020
10:15 - 11:45
tis 24.11.2020
12:15 - 14:00
tors 26.11.2020
10:15 - 11:45
tis 1.12.2020
12:15 - 14:00
tors 3.12.2020
10:15 - 11:45
tis 8.12.2020
12:15 - 14:00
fre 11.12.2020
09:15 - 11:45

Anmälning och avgift

75 euro. Mer information.

Anmälan börjar vanligen 45 dygn innan kursen startar. Den exakta anmälningstiden anges vid knappen ”Anmäl dig” . Anmäl dig till varje studieavsnitt var för sig. Bara ett begränsat antal studerande ryms med på kurserna.

Så här börjar du studera

När du studerar

Arrangemang för studerande med specialbehov

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i undervisningsprogrammet.

Beskrivning

Studieavsnittet lämpar sig för studenter inom kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper vid Svenska social- och kommunalhögskolan och andra som är intresserade av ämnet.

Målen med studieavsnittet är att studenten efter avslutat studieavsnitt kan:

  • förstå och förklara vad socialpsykologi som vetenskap är
  • förstå och förklara hur socialpsykologin som vetenskap utvecklats
  • beskriva socialpsykologins centrala forskningsmetoder och jämföra klassiska experiment och undersökningar med dagens forskning
  • förstå och tillämpa grundläggande socialpsykologiska begrepp
  • ge exempel på hur socialpsykologiska teorier tillämpas i praktiska situationer
  • känna till grunderna i några av socialpsykologins centrala forskningsområden
  • beskriva vad en socialpsykolog i arbetslivet sysslar med

Kursen består av föreläsningar samt övningar och uppgifter i grupp och individuellt. Minst 80 % närvaro förutsätts. Studenten lär känna socialpsykologins grunder, t.ex. grundläggande begrepp, teorier, forskningsmetoder och tillämpningsområden.

  • Helkama, K., Myllyniemi, R. & Liebkind, K. mfl. Socialpsykologi – en introduktion. Liber, 2017.
  • Smith, E.R, Mackie, D.M., & Claypool, H.M. Social Psychology. New York 2015.
  • Sutton, R., & Douglas, K. Social Psychology. New York 2013.

Alternativ

a) Kursmaterial samt litteratur som anges av läraren tenteras i samband med kursen eller vid allmänt tentamenstillfälle.

b) Litteraturstudier. (Smith & Mackie (& Claypool), ca 560 s. och kap. 1, kap. 5 och kapitlen 12-15 i Sutton & Douglas, ca. 270 s., tenteras vid allmänt tentamenstillfälle eller i examinarium.)

Enligt skalan 0-5

Kursen ges i form av distansstudier. Obs! Klockslagen har justerats lite (uppdaterat 20.10.20).

Mer information om tider, platser och arbetsformer.

Läs mer här.

OBS! Uppgifterna om undervisningen kan komma att ändras på grund av de arrangemang som undantagssituationen kräver.

Studierna ordnas inom ramen för den ordinarie undervisningen vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet. Kurserna och tenterna hålls under dagtid. Via Öppna universitetet kan ett begränsat antal studerande delta i undervisningen och tenterna.

Tentanmälningarna görs till Soc & kom, till adressen kruununhaka-student@helsinki.fi. Anmäl dig senast 10 dygn före tentamenstillfället. Rubricera meddelandet med Tentanmälan, Soc&kom.

Studieavgiften inkluderar tre tentamina.

En del av kurserna vid Soc&kom kan i sin helhet avläggas genom tentamen vid högskolans allmänna tentamenstillfällen. Anmälan till dem sker senast 10 dygn före tentamenstillfället enligt högskolans tentamensordning.

Studieavsnittet är en del av studierna inom Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper.