Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig
Moodle
Logga in för att se kursnyckeln för Moodle.

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
mån 15.1.2018
12:15 - 13:45
mån 15.1.2018
14:15 - 15:45
mån 22.1.2018
12:15 - 13:45
mån 22.1.2018
14:15 - 15:45
mån 29.1.2018
12:15 - 13:45
mån 29.1.2018
14:15 - 15:45
mån 5.2.2018
12:15 - 13:45
mån 5.2.2018
14:15 - 15:45
mån 12.2.2018
12:15 - 13:45
mån 12.2.2018
14:15 - 15:45
mån 19.2.2018
12:15 - 13:45
mån 19.2.2018
14:15 - 15:45
mån 26.2.2018
12:15 - 13:45
mån 26.2.2018
14:15 - 15:45

Anmälning och avgift

75 euro. Mer information

Anmälan börjar 45 dygn innan kursen startar. Den exakta anmälningstiden anges vid knappen ”Anmäl dig” . Anmäl dig till varje studieavsnitt var för sig. Bara ett begränsat antal studerande ryms med på kurserna.

Så här börjar du studera

När du studerar

Vi förbehåller oss rätten till förändringar i kursprogrammet.

Beskrivning

Målen med studieavsnittet är att studenten efter avslutat studieavsnitt:

  • känner till vilka fenomen och processer som kännetecknar samspelet i smågrupper
  • förstår hur sådant som kommunikationsmönster, samarbete, beslutsprocesser, konflikthantering och ledarskap kan komma att påverka samspelet i en smågrupp
  • kan iaktta och reflektera kring sitt eget sätt att fungera i grupp

Kursen består av gruppövningar och litteraturtentamen.

Enligt skalan 0-5.

Studieavsnittet avläggs genom deltagande i övningar i grupp samt litteraturtentamen vid allmänt tentamenstillfälle. Litteraturen kan endast tenteras vid tre allmänna tentamenstillfällen (datumen anges senare).

Grupp 1: må 15.01. -26.02.18 kl. 12.15-13.45
Grupp 2: må 15.01. -26.02.18 kl. 14.15-15.45

Studierna ordnas inom ramen för den ordinarie undervisningen vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet. Kurserna och tenterna hålls under dagtid. Via Öppna universitetet kan ett begränsat antal studerande delta i undervisningen och tenterna.

OBS! Tentanmälningarna görs till Soc & kom, till adressen kruununhaka-student@helsinki.fi. Anmäl dig senast 10 dygn före tentamenstillfället. Rubricera meddelandet med Tentanmälan, Soc&kom.

Studieavgiften inkluderar tre tentamina.

En del av kurserna vid Soc&kom kan i sin helhet avläggas genom tentamen vid högskolans allmänna tentamenstillfällen. Anmälan till dem sker senast 10 dygn före tentamenstillfället enligt högskolans tentamensordning.

Studieavsnittet är en del av studierna inom Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper.