Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Tidsschema

DatumTidPlats
fre 10.5.2019
10:00 - 14:00

Beskrivning

Studieavsnittet lämpar sig för alla som är intresserade av ämnet.

Målen med studieavsnittet är att studenten efter avslutat studieavsnitt:

  • känner till vilka fenomen och processer som kännetecknar samspelet i smågrupper
  • förstår hur sådant som kommunikationsmönster, samarbete, beslutsprocesser, konflikthantering och ledarskap kan komma att påverka samspelet i en smågrupp
  • kan iaktta och reflektera kring sitt eget sätt att fungera i grupp

Kursen består av gruppövningar och litteraturtentamen.

Enligt skalan 0-5.

Vänligen skriv in vilken litteratur du tenterar under "Tilläggsuppgifter"

Studieavsnittet är en del av studierna inom Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper.