Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
tors 16.1.2020
08:15 - 09:45
mån 20.1.2020
14:15 - 15:45
tors 23.1.2020
08:15 - 09:45
mån 27.1.2020
14:15 - 15:45
tors 30.1.2020
08:15 - 09:45
mån 3.2.2020
14:15 - 15:45
tors 6.2.2020
08:15 - 09:45
mån 10.2.2020
14:15 - 15:45
tors 13.2.2020
08:15 - 09:45
fre 28.2.2020
09:15 - 11:45
ons 4.3.2020
08:15 - 12:45

Anmälning och avgift

75 euro. Mer information.

Anmälan börjar 45 dygn innan kursen startar. Den exakta anmälningstiden anges vid knappen ”Anmäl dig” . Anmäl dig till varje studieavsnitt var för sig. Bara ett begränsat antal studerande ryms med på kurserna.

Så här börjar du studera

När du studerar

Arrangemang för studerande med specialbehov

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i undervisningsprogrammet.

Beskrivning

Studieavsnittet är öppet för alla studenter i olika utbildningsprogram vid Helsingfors universitet, och det kan ingå i den tematiska helheten ledarskap.

Målen med studieavsnittet är att studenten efter avslutat studieavsnitt:

  • har grundläggande kunskaper om centrala socialpsykologiska arbets- och organisationsteorier och -begrepp med kopplingar till aktuella utmaningar i arbetslivet
  • kan tillämpa denna kunskap i arbetslivet gällande organisationsförändring och utveckling, ledarskap, identitet och välmående i organisationer
  • har en förmåga att identifiera problem i arbetsgemenskaper och kunna formulera rekommendationer i syfte att skapa en hälsosam arbetsplats

Kursen består av föreläsningar, övningsarbeten och gruppuppgifter. Till kursen hör en skriftlig tentamen.

Enligt skalan 0-5.

Studieavsnittet kan avläggas på två olika sätt:

a) Studenten deltar i föreläsningar, övningar och skriftlig tentamen.

b) Enbart litteraturstudier. Studenten tenterar vid allmänt tentamenstillfälle (tentamen vid de tre angivna allmänna tentamenstillfällena per år), litteratur (punkterna 1-2 i den angivna litteraturen).

Mer information om tid, plats, arbetsformer och litteratur finns här.

Studierna ordnas inom ramen för den ordinarie undervisningen vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet. Kurserna och tenterna hålls under dagtid. Via Öppna universitetet kan ett begränsat antal studerande delta i undervisningen och tenterna.

OBS! Tentanmälningarna görs till Soc & kom, till adressen kruununhaka-student@helsinki.fi. Anmäl dig senast 10 dygn före tentamenstillfället. Rubricera meddelandet med Tentanmälan, Soc&kom.

Studieavgiften inkluderar tre tentamina.

En del av kurserna vid Soc&kom kan i sin helhet avläggas genom tentamen vid högskolans allmänna tentamenstillfällen. Anmälan till dem sker senast 10 dygn före tentamenstillfället enligt högskolans tentamensordning.

Studieavsnittet är en del av studierna inom Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper.