Anmäl dig

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
tis 19.1.2021
12:15 - 13:45
mån 25.1.2021
10:15 - 11:45
ons 27.1.2021
12:15 - 13:45
mån 1.2.2021
10:15 - 11:45
ons 3.2.2021
12:15 - 13:45
mån 8.2.2021
10:15 - 11:45
ons 10.2.2021
12:15 - 13:45
mån 15.2.2021
10:15 - 11:45
ons 17.2.2021
12:15 - 13:45
tis 2.3.2021
10:15 - 12:45

Anmälning och avgift

75 euro. Mer information.

Den exakta anmälningstiden anges vid knappen ”Anmäl dig” . Anmäl dig till varje studieavsnitt var för sig. Bara ett begränsat antal studerande ryms med på kurserna.

Så här börjar du studera

När du studerar

Arrangemang för studerande med specialbehov

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i undervisningsprogrammet.

Beskrivning

Studieavsnittet är öppet för alla studenter i olika utbildningsprogram vid Helsingfors universitet, och det kan ingå i den tematiska helheten ledarskap.

Målen med studieavsnittet är att studenten efter avslutat studieavsnitt:

 • har grundläggande kunskaper om centrala socialpsykologiska arbets- och organisationsteorier och -begrepp med kopplingar till aktuella utmaningar i arbetslivet
 • kan tillämpa denna kunskap i arbetslivet gällande organisationsförändring och utveckling, ledarskap, identitet och välmående i organisationer
 • har en förmåga att identifiera problem i arbetsgemenskaper och kunna formulera rekommendationer i syfte att skapa en hälsosam arbetsplats

Kursen består av föreläsningar, övningsarbeten och gruppuppgifter. Till kursen hör en skriftlig uppsats.

 1. Kaufmann, G. & Kaufmann, A. (2016). Psykologi i organisation och ledning. Lund: Studentlitteratur. 4. upplagan (också 3. upplagan kan användas). Vissa kapitel.
 2. Jonsen, K., Maznevski, M. L., & Schneider, S. C. (2010). Gender differences in leadership–believing is
  seeing: implications for managing diversity. Equality, Diversity and Inclusion: An International Journal, 29(6), 549-572.
 3. Brown, A. D. (2015). Identities and identity work in organizations. International Journal of
  Management Reviews, 17(1), 20-40.
 4. Acker, J. (2011). Theorizing gender, race, and class in organizations. I E. Jeanes, D. Knights & P. Y. Martin (Red.), Handbook of Gender, Work and Organization (s. 65-80). Chichester: Wiley. Finns som e-bok.

Enligt skalan 0-5.

Studieavsnittet kan avläggas på två olika sätt:

a) Studenten deltar i föreläsningar och övningar samt skriver en uppsats.

b) Enbart litteraturstudier. Studenten tenterar vid allmänt tentamenstillfälle. Uppsatsen skrivs utgående från litteraturen (punkterna 1-4 i den angivna litteraturen). Anvisningar för uppsatsen ges av examinator.

Kursen ordnas på distans via Zoom (uppdaterat 19.11.20).

Mer information om tid, plats och arbetsformer.

Läs mer.

OBS! Uppgifterna om undervisningen kan komma att ändras på grund av de arrangemang som undantagssituationen kräver.

Studierna ordnas inom ramen för den ordinarie undervisningen vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet. Kurserna och tenterna hålls under dagtid. Via Öppna universitetet kan ett begränsat antal studerande delta i undervisningen och tenterna.

Tentanmälningarna görs till Soc & kom, till adressen kruununhaka-student@helsinki.fi. Anmäl dig senast 10 dygn före tentamenstillfället. Rubricera meddelandet med Tentanmälan, Soc&kom.

Studieavgiften inkluderar tre tentamina.

En del av kurserna vid Soc&kom kan i sin helhet avläggas genom tentamen vid högskolans allmänna tentamenstillfällen. Anmälan till dem sker senast 10 dygn före tentamenstillfället enligt högskolans tentamensordning.

Studieavsnittet är en del av studierna inom Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper.