Undervisning

Namn Sp Studieform Tid Ort Arrangör
Inledning till kulturforskning 5 Cr Nätkurs 15.3.2021 - 10.5.2021 Helsingfors Öppna universitetet
Inledning till kulturforskning 5 Cr Nätkurs 12.8.2020 - 30.9.2020 Helsingfors Öppna universitet
Inledning till kulturforskning 5 Cr Nätkurs 28.10.2019 - 15.12.2019 Distansundervisning Öppna universitet
Inställd Kulttuurien tutkimuksen johdantokurssi, kevät 2019 5 Cr Kurs 14.1.2019 - 20.2.2019 Helsingfors Öppna universitet