Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Anmäl dig

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
ons 1.11.2017
10:15 - 11:45
mån 6.11.2017
14:15 - 15:45
ons 8.11.2017
10:15 - 11:45
mån 13.11.2017
14:15 - 15:45
ons 15.11.2017
10:15 - 11:45
ons 22.11.2017
10:15 - 11:45
ons 29.11.2017
10:15 - 11:45
ons 6.12.2017
10:15 - 11:45
ons 13.12.2017
10:15 - 11:45

Anmälning och avgift

75 euroa Lisätietoja

Jakso on yhteisopetusta, jossa Avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat koulutusohjelman opetukseen.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua.

Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Opiskelun käytännönohjeita

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Beskrivning

Johdatus alue- ja kulttuurin tutkimukseen tai vastaavat tiedot.

Jakso on osa Kulttuurien tutkimuksen perusopintoja.

Opiskelija ymmärtää alueellisia olosuhteita ja jakoja sekä osaa soveltaa aikaan, paikkaa ja ympäristöön liittyviä käsitteitä ja lähestymistapoja kulttuurien tutkimuksen kontekstissa.

Opintojakson tarkka sisältö määräytyy kurssikohtaisesti. Kursseilla perehdytään erityisesti tilallisiin käsitteisiin (esim. alue, paikka, raja) kulttuurisessa tutkimuksessa ja niiden soveltamiseen erityisten alueellisten kysymysten ja empiiristen tapausesimerkkien yhteydessä.

Oppimistavoite on, että opiskelija ymmärtää alueellisia olosuhteita ja jakoja sekä osaa soveltaa aikaan, paikkaa ja ympäristöön liittyviä käsitteitä ja lähestymistapoja kulttuurien tutkimuksen kontekstissa.

Opintojaksossa käytettävä kirjallisuus määräytyy suoritettavan kurssin mukaan.

Kaipaatko vinkkejä tietoteknisiin taitoihin?
Tutustu Opiskelijan digitaidot avoimiin materiaaleihin. Lisäksi opintotarjonnassamme on Opiskelija digitaidot: orientaatio ja syventävät taidot -kurssit.

Tutustu myös Avoimen yliopiston verkkopalvelun Kehity oppijana -sivuihin.

Opintojakso arvostellaan asteikolla 0-5. Opintojakson arvosana määräytyy suoritustavan (esim. luentokurssi) mukaisesti määriteltyjen tehtävien, aktiivisuuden ja muiden suoritusvaatimusten perusteella. Arviointimenetelmät ovat kiinteässä yhteydessä osaamistavoitteisiin ja opintojakson opetusmenetelmiin.
Luennot 28h (14*2h) ja yksilö- ja ryhmätyöt.

Aktiivinen läsnäolo luennoilla sekä kurssikohtaisesti määräytyvät yksilö- ja ryhmätyöt.

Opetuspaikkoihin saattaa tulla muutoksia, joten tarkista opetuspaikka opinto-ohjelmasta ennen opintojen alkua täältä