Arkeologian opetuskaivaukset Topeliassa 2016. Helsingin yliopisto.

tutustu suomen ja lähialueiden arkeologiaan

Kivikausi, pronssi- ja varhaismetallikausi, rautakausi, keskiaika arkeologian tutkimuskohteena, uudemman ajan arkeologia.

Opintojakson suoritettuasi hallitset perustiedot Suomen ja lähialueiden esihistoriallisen ja historiallisen ajan arkeologiasta ja kulttuuri-ilmiöistä, kiinteistä muinaisjäännöksistä ja esineistöstä. Opintojakso kehittää myös ammatillisen lukemisen osaamistasi ja laajojen asiakokonaisuuksien hallintaa.

MOOC sisältää myös lisäosion "Arkeologian opiskelu Helsingin yliopistossa". Osio sisältää muun muassa opiskelijoiden kokemuksia arkeologian opiskelusta. Se sopii erinomaisesti lukiolaisille ja muille, jotka haluavat tutustua arkeologiaan ja sen opiskeluun Helsingin yliopistossa.

Tervetuloa mukaan!

Hyvä huomioida: Verkkoympäristö MOOC avautuu 14.9. klo 9:00 ja sen jälkeen kurssille kirjautuminen on mahdollista. Voit tulla mukaan suorittamaan kurssia 23.9. asti; lyhyen aloitustehtävän palautus 23.9. klo 23:55 mennessä.

Jos aikomuksenasi on siis suorittaa kurssi vielä tänä syksynä, kirjauduthan oppimisympäristöön pikaisesti, jotta ehdit palauttamaan aloitustehtävän määräaikaan mennessä.

Moodle
Logga in för att se kursnyckeln för Moodle.

Linkki MOOC-ympäristöön

Linkki verkkoympäristöön MOOC, jossa kurssi suoritetaan: https://mooc.helsinki.fi/course/view.php?id=306
Kurssiavain ensimmäisellä kirjautumiskerralla: syksya

Hyvä huomioida: Verkkoympäristö MOOC avautuu 14.9. klo 9:00 ja sen jälkeen kurssille kirjautuminen on mahdollista. Aloitustehtävän palautus 23.9. mennessä.

Kirjautuminen jaksolle: Helsingin yliopiston tai muulla HAKA-tunnuksella (jos sinulla on tunnus ennestään olemassa*) TAI luo itsellesi tunnus MOOC-kursseja varten. Katso tarvittaessa lisäohje kuvaus-kentästä.

(*Tällä MOOC-kurssilla ei myönnetä tai tarvita Helsingin yliopiston käyttäjätunnusta, joten opiskelijoille ei myönnetä myöskään tietojärjestelmien käyttövaltuuksia.)

Anmälning och avgift

Opintojakso on poikkeuksellisesti maksuton kaikille osallistujille. Tervetuloa mukaan!

Maksuton (0 euroa). Lisätietoja.

Opintojaksolla on maksuton kiintiö Helsingin yliopiston läsnä oleville perustutkinto-opiskelijoille.

Ilmoittautumislinkki sekä ohjeet ovat jakson oppimisympäristössä MOOCissa.

  • MOOC-opintojaksolle voi osallistua ja tehdä osatehtäviä ilman maksua ja ilmoittautumista Avoimeen yliopistoon.
  • Mikäli haluat suorittaa jakson ja saada siitä suoritusmerkinnän (2 op tai 5 op) Helsingin yliopiston suoritusrekisteriin, ilmoittaudu Avoimeen yliopistoon. Ilmoittautumisohjeet löytyvät MOOC-ympäristöstä; ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon tapahtuu, kun olet kirjautunut MOOC-ympäristöön ja suorittanut riittävän määrän tehtäviä.

Beskrivning

Oletko kiinnostunut arkeologiasta? Tämä opintojakso on sinua varten. Se perehdyttää sinut Suomen ja lähialueiden arkeologiaan.

Arkeologian perusteet (KUMA-AR211) (suositus, ei pakollinen)

Opintojakson suoritettuasi hallitset perustiedot Suomen ja lähialueiden esihistoriallisen ja historiallisen ajan arkeologiasta ja kulttuuri-ilmiöistä, kiinteistä muinaisjäännöksistä ja esineistöstä. Opintojakso kehittää myös ammatillisen lukemisen osaamistasi ja laajojen asiakokonaisuuksien hallintaa.

  • Kivikausi
  • Pronssi- ja varhaismetallikausi
  • Rautakausi
  • Keskiaika arkeologian tutkimuskohteena
  • Uudemman ajan arkeologia

Lisäksi MOOC sisältää lisäosion Arkeologian opiskelu Helsingin yliopistossa. Osio sisältää muun muassa opiskelijoiden kokemuksia arkeologian opiskelusta. Se sopii erinomaisesti lukiolaisille ja muille, jotka haluavat tutustua arkeologiaan ja sen opiskeluun Helsingin yliopistossa.

MOOC-verkkokurssi

Vapaaehtoinen kirjallisuus: Voit halutessasi hyödyntää oppimisesi tukena kurssilla soveltuvin osin teosta:

Haggrén, G., Halinen, P., Lavento, M., Raninen, S. & A. Wessman 2015. Muinaisuutemme jäljet: Suomen esi- ja varhaishistoria kivikaudelta keskiajalle. Helsinki: Gaudeamus.

Muu materiaali ilmoitetaan opetuksen yhteydessä.

Opintojakson voi suorittaa 2 op (tutustumisosa) tai 5 op laajuisena.

  • 2 op: arviointi hyväksytty/hylätty
  • 5 op: arviointi asteikolla 0-5 (5 erinomainen, 4 kiitettävä, 3 hyvä, 2 tyydyttävä, 1 välttävä, 0 hylätty)

Jaksolle voi osallistua ilman edeltäviä opintoja.

MOOC-verkkokurssi: luentovideot + tehtävät + oheismateriaalit

Kirjautuminen jaksolle: Helsingin yliopiston tai muulla HAKA-tunnuksella TAI luo itsellesi tunnus MOOC-kursseja varten.

Ohjeita tunnuksen luomiseen sekä kirjautumiseen.

Verkkokurssi sisältää erilaisia tehtäviä, kuten:

- lyhyt aloitustehtävä/orientoituminen, palautus 23.9.2020 mennessä

- keskustelu, palautus lokakuussa (tarkemmat deadlinet MOOC-alueella)

- monivalintakyselyt

- kokoava reflektiotehtävä

- lopputehtävä (vain 5 op suorittajat)

Kokoavan reflektiotehtävän ja lopputehtävän palautus 8.11. tai 8.12.2020 mennessä. Muiden tehtävien tarkemmat deadlinet ohjeistetaan verkkoympäristössä.

Kurssin vastuuopettajana toimii Tuuli Heinonen.

Opintojakso on osa arkeologian opintoja.