Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Opintojakso on yhteisopetusta, jossa Avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat koulutusohjelman järjestämään opetukseen. Opintojaksolla on rajallinen määrä paikkoja.

Hyvä huomioida: Opetukseen saattaa tulla muutoksia poikkeustilanteen vaatimista järjestelyistä johtuen. Muutokset päivitetään järjestelmiin ja niistä tiedotetaan tarvittaessa ilmoittautuneille opiskelijoille.

HUOM! Kurssin ilmoittautumisaikaa on myöhäistetty. Ilmoittautuminen avataan, kun kurssin toteutustapa on tiedossa.

27.10.2020: Moodlen linkki ja ohje ZOOM-kirjautumisesta lähetetty sähköpostitse ilmoittautuneille opiskelijoille.

Anmäl dig

Tidsschema

Anmälning och avgift

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 päivää ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Huomaa: Opintojakso on yhteisopetusta, jossa Avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat koulutusohjelman järjestämään opetukseen. Opintojaksolla on rajallinen määrä paikkoja. Avoimen opiskelijat ilmoittautuvat Avoimen yliopiston verkkosivuilta kurssin opinto-ohjelman (kurssisivun) Ilmoittaudu–painikkeen kautta (ei WebOodissa).

Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelija: mikäli olet läsnäoleva tutkinto-opiskelija ja kurssin osallistumisoikeutta ei ole rajoitettu, voit ilmoittautua opintojaksolle tavanomaisia käytäntöjä noudattaen (koulutusohjelman opinto-oppaan kautta WebOodissa).

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Beskrivning

Opintojakso sopii arkeologian opintokokonaisuuden opiskelijoille tai muille aiheesta kiinnostuneille.

Lähtökohtana opintojakso KUKA-AR211 Arkeologian perusteet tai vastaavat tiedot.

Jakson on osa arkeologian opintoja.

Opintojakson kautta opiskelija tutustuu nykyarkeologian keskeisiin analyysimenetelmiin ja metodisiin suuntauksiin. Opiskelija hahmottaa luentojen ohella myös muita menetelmiä paneutumalla kurssiin kuuluvaan ilmoitettavaan lisälukemistoon.

Opintojaksossa esitellään vähintään kymmenen eri luonnontieteellistä tutkimusmenetelmää, joita käytetään jatkuvasti arkeologiassa. Opintojakso sisältää luentoja, perehtymistä aineistojen tutkimismenetelmiin sekä tutustumista sovittuun kirjallisuuteen. Osallistujilta edellytetään aktiivista osallistumista luennoille.

Opintojakson suorittaminen edellyttää luentoihin osallistumista, luentopäiväkirjojen kirjoittamista sekä kuultujen esitysten kommentointia. Osallistujilta odotetaan ainakin yhdeksään luentoon osallistumista. Lopputuloksena kirjoitetaan 4-6 sivun mittainen luentopäiväkirja. Kurssin voi suorittaa myös tenttimällä kirja D.R. Brothwell & A.M. Pollard, Handbook of Archaeological Sciences.

Läsnäolopakko 75%

D.R. Brothwell & A.M. Pollard, Handbook of Archaeological Sciences.

Aktiivinen osallistuminen luentoihin sekä tutustuminen luentojen yhteydessä ilmoitettavaan kirjallisuuteen.

Kaipaatko vinkkejä tietoteknisiin taitoihin?

Tutustu Opiskelijan digitaidot avoimiin materiaaleihin. Lisäksi opintotarjonnassamme on Opiskelija digitaidot: orientaatio ja syventävät taidot -kurssit.

Tutustu myös Avoimen yliopiston verkkopalvelun Kehity oppijana -sivuihin.

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää luennoilla käsiteltyjen asioiden hyvää hallintaa ja kirjallisten tehtävien tekemistä. Opintojaksoon kuuluvat luentopäiväkirja arvioidaan asteikolla 1-5. Arvioinnin tekee opintojakson vastuuopettaja.

Opintojakso on yhteisopetusta, jossa Avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat koulutusohjelman järjestämään opetukseen. Opintojaksolla on rajallinen määrä paikkoja.

Opintojakso on osa arkeologian opintoja.