Kuva: Ville Komu / Creative Commons BY-NC-2.0

Anmäl dig
Moodle
Logga in för att se kursnyckeln för Moodle.

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
mån 5.8.2019
17:15 - 18:45
tors 8.8.2019
17:15 - 19:45
mån 12.8.2019
17:15 - 19:45
tors 15.8.2019
17:15 - 19:45
mån 19.8.2019
17:15 - 19:45
tors 22.8.2019
17:15 - 18:45

Anmälning och avgift

75 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Beskrivning

Opintojaksolla tutustutaan kansanomaisiin uskontoihin ja se sopii kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Opintojakson suorittanut tunnistaa ja osaa erotella kansanomaisen uskonnollisuuden tutkimuksen lähtökohtia ja erilaisia näkökulmia. Hän osaa määritellä kansanomaisen uskonnollisuuden keskeisiä käsitteitä ja ilmiökenttää sekä hahmottaa niiden historiallista ulottuvuutta.

Opintojaksolla tutustutaan kansanomaisen uskonnollisen ajattelun historiallisiin kerrostumiin ja nykykäytäntöihin sekä niiden tutkimuksessa käytettyihin keskeisiin käsitteisiin ja näkökulmiin. Käsiteltäviä teemoja ovat muun muassa

  • esimodernin kansanuskon myyttiset perinteet ja rituaalit
  • uudemman kansanomaisen ja arkisen uskonnon ilmiöt erityisesti Suomessa ja itämerensuomalaisella kulttuurialueella
  • maagisen kansanperinteen tutkimuksen oppihistoria ja käsitteet.
  • parantamiseen liittyvä maaginen ajattelu ja rituaalit
  • onneen ja lempeen liittyvä maaginen ajattelu ja rituaalit
  • pahantahtoisen magian ilmenemismuodot vanhassa ja uudessa kansanuskossa

Opintojakson opettaja Outi Pohjanheimo on omassa tutkimuksessaan perehtynyt intuitiiviseen ajatteluun perustuvaan maagiseen ajatteluun ja sen dynamiikkaan erityisesti parantamiseen liittyvissä etnografisissa aineistoissa.

Annetaan opetuksen yhteydessä.

Jakso arvioidaan yleisellä asteikolla 0-5. Arvioinnissa painotetaan kykyä omaksua luennoilla esitettyä tietoa, linkittää eri luennoilla ja materiaaleissa esitettyä tietoa toisiinsa sekä kuvata kansanomaisen uskonnollisuuden aihepiirin ja tutkimuskentän ke

Luennot 16h ja kirjallisia tehtäviä.

Kurssilla saadaan yleiskäsitys mytologian, kansanuskon, maagisen ajattelun ja kansanperinteen tutkimuksesta ja siinä käytetyistä käsitteistä ja tutkimusnäkökulmista. Maagisen ajattelun tunnuspiirteitä opitaan tunnistamaan ja analysoimaan tieteellisesti. Intensiivisen luentokurssin lomassa tehdään havainnointia ja analyyttistä ajattelua harjoittavia pieniä kotitehtäviä. Tehtävien suorittaminen vaatii läsnäoloa luennoilla. Luentokurssin jälkeen tehdään itsenäinen harjoitustyö ohjeistuksen mukaan.

Käytössä on verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu ensimmäisellä luentokerralla 5.8.2019.

Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla opinto-ohjelmaan Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Opintojakso on osa uskontotieteen opintoja ja korvaa jaksot KUKA-FO215 ja KUKA-US206