Kuva: Pexels

Miten matematiikan sisältöjä konkretisoidaan omaa ammattialaa ja kokemuksia hyödyntäen? Miten monipuolistaa matematiikan opetusta?

Anmälning och avgift

Maksuton.

Lisätietoja.

lmoittaudu kurssin verkko-opintoihin tällä lomakkeella 2.11.-10.1.2021 välisenä aikana. Ohjeita: https://lumatikka.luma.fi/ammatillinen-koulutus/

Mikäli haluat suorittaa jakson ja saada suoritusmerkinnän Helsingin yliopiston opintorekisteriin, sinun tulee ilmoittautua Avoimeen yliopiston opiskelijaksi. Tämä tapahtuu kurssin MOOC-oppimisympäristössä sen jälkeen, kun olet suorittanut kurssin.

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Beskrivning

Ammatillisessa koulutuksessa matematiikkaa opettavat opettajat, myös erityisopettajat ja alan opiskelijat.

Kurssin materiaalit ovat avoinna kaikille kiinnostuneille riippumatta siitä, onko parhaillaan opetustyössä (myös mm. opiskelijat, työttömät, hoitovapaalla olevat ja muut matematiikan opetuksesta kiinnostuneet). Koko kurssin suorittamiseksi on oltava opetusryhmä käytettävissä opetuskokeiluiden toteuttamiseen.

AYLUMA-101: Matematiikan polulla varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle 3 op

Opintojakson suoritettuasi

  • tiedät, mitä tarkoitetaan opiskelijalähtöisellä tuella ammatillisen koulutuksen kontekstissa,
  • tunnet keinoja tukea opiskelijaa matematiikan haasteissa,
  • tunnet keinoja matematiikan opetuksen monipuolistamiseen ja eriyttämiseen esimerkiksi dynaamista matematiikkaohjelmistoa hyödyntäen tai kielitietoisuuteen, kielentämiseen ja vuorovaikutukseen pohjautuen,
  • tunnet keinoja matematiikan sisältöjen konkretisointiin erityisesti oppijan omaa ammattialaa tai kokemuksia hyödyntäen.

Opintojaksolla paneudutaan oppijalähtöiseen tukeen sekä matematiikan sisältöjen konkretisointiin oppijan omaa ammattialaa tai kokemuksia hyödyntäen. Lisäksi opintojaksolla voi valita, perehtyykö dynaamisen matematiikkaohjelmiston (GeoGebra) perusteisiin vai syventääkö osaamistaan kieleen, kielitietoisuuteen, kielentämiseen ja vuorovaiktukseen liittyvissä kysymyksissä.

Suositeltavaa oheislukemista:

Huhtala, S. (1999). ”Mä inhoon tätä matikkaa…” Opiskelijan oma matematiikka oppimisvaikeuksien selittäjänä. Moniste 3. Helsinki: Opetushallitus.

Joutsenlahti, J., Silfverberg, H. & Räsänen, P. (toim.). (2018) Matematiikan opetus ja oppiminen. Niilo Mäki Instituutti.

  • Esimerkiksi Laine, A., Huhtala, S. & Kaasila, R. Jakolaskun oppimisesta ja oppimisen ongelmista

Kinnunen, R. (2003) Miksi kertotauluun kompastuu? Turun yliopisto, Oppimistutkimuksen keskus

Nissilä, Tytti (2017) ”Ei oo sillee aateltu ku lisätään vaan nollia perään eikä siirretä pilkkua”: kymmenjärjestelmän ja mittayksiköiden muunnosten hallinta peruskoulun kuudennella luokalla (pro gradu –tutkielma, Oulun yliopisto). http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201706022387

Hyväksytty/hylätty

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina. Kurssimateriaali sijaitsee verkko-oppimisympäristössä ja sisältää videoluentoja ja tekstejä sekä oppimistehtäviä, jotka suoritetaan ammatillisessa oppilaitoksessa (tai vastaavassa). Oppimistehtävistä palautetaan raportit verkko-oppimisympäristöön. Opiskelija vastaa itse sopivan kokeilupaikan hankkimisesta.

Kurssialue avautuu osallistujille 11.1.2021 ja kurssisuoritukset tulee olla palautettuna 18.4.2021 mennessä. Tuolla aikavälillä kurssilla voi edetä yhteisessä, joustavassa aikataulussa tai aloittaa kurssin haluamanaan ajankohtana ja suorittaa oman aikataulun mukaisesti.

Opintojakso on osa LUMATIKKA-opintoja.