Pixabay CCO

kurssin opetus elokuussa

Kurssilla harjoitellaan laskutekniikkaa, laskutoimituksia ja tekniikoiden sovellutuksia yksinkertaisissa käytännön tilanteissa.

Anmäl dig
Moodle
Logga in för att se kursnyckeln för Moodle.

Anmälning och avgift

75 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Beskrivning

Oppia analysoimaan matemaattisia riippuvuuksia derivaatan ja integraalin avulla sekä tutustua matriiseihin ja niiden käyttöön yhtälöryhmien ratkaisussa. Kurssilla harjoitellaan sekä laskutekniikkaa, kuten funktioiden derivointia ja integrointia ja matriisien laskutoimituksia, että tekniikoiden sovellutuksia yksinkertaisissa käytännön tilanteissa. Tarkempi kuvaus kurssin oppimistavoitteista löytyy kurssisivulta Moodlesta.

Sisältö: Yhden ja useamman muuttujan funktiot, derivointi ja integrointi ja näiden sovellukset, osittaisderivaatat, eksponentti- ja logaritmifunktiot, lineaariset yhtälöryhmät ja matriisilaskenta.

Kuulustelu, 28 t luentoja, 14 t laskuharjoituksia, 90 t itsenäistä opiskelua

Kurssimoniste, joka löytyy kurssisivulta Moodlesta.

0-5

Opetus järjestetään suomeksi. Teaching in Finnish.

Kurssin opetusaikataulu muuttuu elokuulle.

Luennot, laskuharjoitukset ja tentti.
Opettajina Henrik Wirzenius ja Rasmus Backholm, harjoitukset Toni Hosiasluoma.

Tentti:

- ensimmäinen tentti 16.9.2020 16.30-19.30
Uusinnat ilmoitetaan myöhemmin.

Muista ilmoittautua tenttiin viimeistään 10 vrk ennen tenttipäivää.
Opintomaksuun sisältyy opinto-ohjelmassa mainitut tenttipäivät.

Tenttiohjeet
Tenttipaikat
Käytännön ohjeita opiskeluun

Käytössä on verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu ennen opetuksen alkua. Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla tähän opinto-ohjelmaan (=kurssisivulle) Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Korvaa opintojakson 80085 (Y100) Matematiikka I 5 op ja 52211 Biotieteiden matemaattiset harjoitukset 3 op.