Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittautua voi 28.2. saakka.

Moodle
Logga in för att se kursnyckeln för Moodle.

Anmälning och avgift

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Beskrivning

Avoimen yliopiston opiskelijat, kuten terveysalan opiskelijat ja ammattilaiset, proviisori- ja farmaseuttiopiskelijat, biotieteiden opiskelijat, lääketieteelliset tutkijat, lääketeollisuuden parissa työskentelevät ja muut aiheesta kiinnostuneet sekä oikeustieteen opiskelijat (valinnaisten aineopintojen suorittajat).

Vähintään "Johdatus oikeustieteeseen"-kurssi (3 op/ 5 op) tai "Oikeudellisen ajattelun perusteet"-kurssi. Suositeltavaa, että myös valtiosääntöoikeuden aineopinnot on suoritettu.

Yleiskuvan antaminen lääkintä- ja bio-oikeudesta monitieteisenä oikeudenalana, alan käsitteistä ja periaatteista ja keskeisestä lainsäädännöstä. Tavoitteena on, että opiskelija pystyy soveltamaan oikeudenalasta hankkimaansa tietämystä ja arvioimaan kriittisesti oikeudenalan kehittämishaasteita..

1. Lääkintä- ja bio-oikeus oikeudenalana ja sen suhde läheisoikeudenaloihin, etenkin perus- ja ihmisoikeuksiin, samoin kuin lähitieteisiin, kuten lääkintäetiikkaan

2. Potilaan ja lääkärin (ja muun terveydenhuollon ammattihenkilöstön) välistä suhdetta koskevat oikeudelliset kysymykset

3. Lääketieteellisten toimenpiteiden, lääketieteen tutkimuksen ja bioteknologian oikeudellinen arviointi ja sääntely pääpiirteittäin

1. Nieminen, L.: Terveys ihmisoikeuskysymyksenä, 2015 (314 s.);

2. Lehtonen, L. - Lohiniva-Kerkelä, M. - Pahlman, I.: Terveysoikeus, lukuun ottamatta lukua 7, 2015 (314 s.), saatavilla e-kirjana (Terveysjuridiikka); ja

3. Louhiala, P. - Launis, V.: Parantamisen ja hoitamisen etiikka, 2009 (227 s.).

Kirjalliset oppimistehtävät (painotus yhteensä 60 % arvosanasta) ja verkkokeskusteluun osallistuminen (painotus yhteensä 40 % arvosanasta) arvioidaan kokonaisuutena arvosanalla 0-5 tiedekunnan yleisten kriteerien mukaan. Muut kurssiin sisältyvät oppimisaktiviteetit arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Kaikkien kurssin osatehtävien ja oppimisaktiviteettien suorittaminen sekä verkkokeskusteluun osallistuminen on edellytys kurssin hyväksytylle suorittamiselle.

Lääkintä- ja bio-oikeuden kurssi ei käy Avoimen yliopiston väyläopintoihin.

Kurssi koostuu verkossa Moodle-alustalla toteutettavista luennoista, oppimisaktiviteeteista ja neljästä esseestä tai oikeustapausanalyysistä sekä viikoittaisista verkkokeskusteluista pienryhmissä, joihin aktiivinen osallistuminen muodostaa pakollisen osan kurssia. Opiskelija voi suorittaa kurssin oppimistehtävät suomeksi tai ruotsiksi. Myös verkkokeskusteluun voi osallistua molemmilla kotimaisilla kielillä.

Aikataulu:

  • Moodle avautuu ti 25.2.2020, ryhmäjako verkkokeskustelutehtävää varten tehdään ma 9.3.
  • palautus su 8.3. mennessä: tekstianalyysi, jonka suosituspituus on n. 2 s. (arvosana 0-5)
  • palautus su 22.3 mennessä: essee, jonka suosituspituus on n.4-5 s. (arvosana 0-5)
  • viikoittaiseen keskusteluun osallistuttava 22.3., 29.3, 5.4., 19.4. mennessä: verkkokeskustelu ajankohtaisaiheista pienryhmässä (arvosana 0-5).
  • palautus su 5.4. mennessä: oikeustapausanalyysi, jonka suosituspituus on n. 3-4s. (arvosana 0-5)
  • palautus 26.4. mennessä: käytännön ongelmaa käsittelevä muistio, jonka suosituspituus on n. 3-4 s. (arvosana 0-5)
  • palautus to 30.4 mennessä monivalintakysymykset (eivät vaikuta arvosanaan, mutta on suoritettava hyväksytysti)

Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla tähän opinto-ohjelmaan (=kurssisivulle) Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Opintojakso kuuluu oikeusnotaarin ja oikeustieteen maisterin tutkintojen valinnaisiin opintoihin.