Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Moodle avautuu 24.10.

Anmäl dig
Moodle
Logga in för att se kursnyckeln för Moodle.

Tidsschema

I den här delen hittar du kursens tidsschema. Kontrollera eventuella andra tider i beskrivning.

DatumTidPlats
tors 31.10.2019
17:00 - 19:45
tors 7.11.2019
17:00 - 19:45
tors 14.11.2019
17:00 - 19:45
tors 21.11.2019
17:00 - 19:45
tors 28.11.2019
17:00 - 19:45

Anmälning och avgift

30 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Beskrivning

Johdatus oikeustieteeseen 3 op / 5 op

Efter genomfört studieavsnitt:

1) kan studenten identifiera och förstå den offentliga förvaltningens rättsliga särdrag: förvaltningens lagbundenhet, rättsprinciperna inom förvaltningen, centrala begrepp och bestämmelser samt deras kopplingar till samhället;
2) kan studenten identifiera och förstå förvaltningsverksamhetens kopplingar till konstitutionen och till de grundläggande och mänskliga rättigheterna, samt europarättens konsekvenser för den nationella förvaltningen;
3) känner studenten till grunderna för den offentliga maktutövningens och förvaltningsrättens allmänna läror;
4) kan studenten identifiera förvaltningsrättsliga problem, söka information i olika rättskällor och lösa förvaltningsrättsliga frågor och problem på ett analytiskt, kritiskt och mångsidigt sätt;
5) kan studenten tillämpa sina kunskaper även i praktiken.

Helheter som behandlas:

1) förvaltningsrättens allmänna läror, centrala begrepp och rättsprinciperna inom förvaltningen;
2) den offentliga förvaltningens ställning, struktur och uppgifter;
3) grunderna för offentlig makt, administrativ reglering och offentliga sektorns tjänster;
4) europeisk förvaltningsrätt;
5) offentlighet, integritetsskydd och rätt till information.

Mäenpää, Olli: Yleinen hallinto-oikeus (2017). (450 s.)

Författningar:

Finlands grundlag 11.6.1999/731 2, 21–22, 106–111 och 118–126 §
Förvaltningslag 6.6.2003/434
Förvaltningsprocesslag 26.7.1996/586
Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet 21.5.1999/621
Utlänningslag 30.4.2004/301

Förteckningen är inte uttömmande. I tentamen krävs det att studenten kan tillämpa även författningar som inte nämns i förteckningen, och därför måste studenten kunna använda lagböckernas register och hänvisningar.

Grupparbetena bedöms enligt skalan godkänd/underkänd. Vid bedömningen kan man också använda respons av andra studerande. Mellanförhöret bedöms enligt skalan 1–5. Slutförhöret i den tematiska helheten Offentlig rätt är en hemtentamen. Bedömning enligt skalan godkänd/underkänd.

Oikeusnotaarin koulutusohjelmassa kurssi on laajuudeltaan 3 op ja se sisältää myös Julkisoikeus I -temaattisen kokonaisuuden kokoavan loppukuulustelun. Avoimessa yliopistossa ei ole mahdollista suorittaa loppukuulustelua.

Oikeustieteellisen tiedekunnan opiskelijat suorittavat loppukuulustelun oikeustieteellisessä tiedekunnassa. Myös Avoimen yliopiston opiskelijan tulee suorittaa loppukuulustelu tiedekunnassa, jos hän pääsee myöhemmin oikeustieteellisen tiedekunnan tutkinto-opiskelijaksi.

Opintojakso käy Avoimen yliopiston väyläopintoihin.

Moodle avautuu to 24.10., jolloin moodlessa alkaa ilmoittautuminen pienryhmiin. Ilmoittaudu pienryhmään mahdollisimman nopeasti. Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla tähän opinto-ohjelmaan (=kurssisivulle) Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

SUORITUSTAPA

- luennot ja oikeustapausharjoitukset (1 op). Oikeustapausharjoitukset tehdään ja käydään läpi pienryhmissä opetuksen yhteydessä. Harjoituksia käsitellään 14.11., 21.11. ja 28.11. opetuskerroilla. Jokainen ryhmä esiintyy kerran ja opponoi kerran. Lähiopetusta yhteensä 16 t. Osallistuminen pienryhmiin sekä pienryhmäopetukseen on pakollista. Tarkempi ohjeistus luennoilla ja moodlessa.

- välikuulustelu (1 op), joka järjestetään verkkotenttinä. Luennot ja pienryhmätyöskentely suoritetaan ennen välikuulusteluun osallistumista.

Välikuulustelu (verkkotentti moodlessa):
- ma 9.12.2019 klo 17-20
- ma 20.1.2020 klo 17-20
- ma 2.3.2020 klo 17-20

Muista ilmoittautua verkkotenttiin viimeistään 10 vrk ennen tenttipäivää. Opintomaksuun sisältyy opinto-ohjelmassa mainitut tenttipäivät.

Jos tarvitset erityisjärjestelyjä tenttiin, ilmoita asiasta yhteydenottolomakkeella avoimen yliopiston koulutusasiantuntijalle heti jaksolle ilmoittautumisen jälkeen. Toimita samalla erityisjärjestelyjä varten kopio lääkärintodistuksesta tai erityisopettajan, psykologin tai puheterapeutin lausunnosta osoitteeseen: specialneeds@helsinki.fi.


OPETTAJA

Hanne Hirvonen

Kurssi kuuluu oikeusnotaarin tutkintoon ja on siellä osa Julkisoikeus -temaattista kokonaisuutta.