Undervisning

Namn Sp Studieform Tid Ort Arrangör
Konsumenträtt 2 Cr Nätkurs 24.6.2021 - 15.8.2021 Helsingfors Öppna universitet
Konsumenträtt 2 Cr Nätkurs 7.1.2021 - 18.2.2021 Distansundervisning Öppna universitet